Innbyggertorget på Borgen ønsker å videreutvikle prosjektet Lyttevenn, ved at elever fra 4. trinn på Rønningen skole og lyttevennene bruker et par timer i uka sammen. Vi ønsker oss derfor flere som kan være interessert i å bli en lyttevenn.

Familier flytter på seg mer enn de gjorde før, og derfor er det ikke alltid kontakten mellom generasjoner er så tett som man kunne ønske seg.

Det er viktig for barn å møte voksne i forskjellige aldre, samtidig som det er sunt for seniorer å treffe mangfoldet av barn ute i skolene.

I prosjektet Lyttevenn deler barn og lyttevenner fine tekster. I tillegg er det hyggelig om lyttevennene er ute i et friminutt. Slikt blir det kjennskap, vennskap og leseferdighet av. 

Tilbakemeldingene fra både skolene og de frivillige er veldig positive.

Formål

Formålet er å bygge bro mellom generasjonene, og utvikle en modell for eldres aktive deltagelse i skolen, samt stimulere og motivere til leseferdighet og leselyst hos barn.

Interessert?

Mer informasjon får du av  senioransvarlig på Borgen Innbyggertorg, Helle E. Tungesvik, på telefon 906 89 869 eller e-post: helle.e.tungesvik@asker.kommune.no

Velkommen som lyttevenn!