Borgen seniorsenter holdes stengt fra juli 2017. Tilbudet flyttes til Borgen innbyggertorg, som er under oppføring og forventes åpnet i november 2017.

Borgen seniorsenter

Seniorsenteret flytter

Borgen seniorsenter skal flytte til Borgen innbyggertorg og er derfor for tiden stengt. Vi regner med å være på plass i de nye lokalene i løpet av november 2017. Har du spørsmål om det nye senteret kontakt leder for innbyggertorgene i Asker, Bente Flygind på e-post bente.flygind@asker.kommune.no

Kontakt

Åpningstider

Stengt på grunn av flytting

Besøksadresse

Borgenveien 120
1388 Borgen