Takk for at du/dere vil delta på Asker kulturfestival i 2019!

Vi tar kontakt for videre oppfølging og planlegging. Har du/dere spørsmål i mellomtiden, så kan dere gjerne kontakte oss på e-post: askerkulturfestival@asker.kommune.no

Fint om dere forbereder markedsføring på aktiviasker.no og i festivalbrosjyren. Vi trenger:

  • Tekst.
    All tekst må skrives slik: OVERSKRIFT med store bokstaver, forklarende tekst - maks 350 tegn - og nøkkelinfo med små bokstaver)
  • Bilde(r).
    Alle bilder legges inn i kvadratisk form i markedsføringen, derfor egner ikke avlange bilder seg. For alle bilder som dere sender inn; husk å merke med navn og dato for arrangementet.

Vi gleder oss!