Støtte til aktiviteter som foregår i bygg med kulturhistorisk verdi.

Formål

Tilskuddsordningen skal støtte aktiviteter som foregår i bygg med kulturhistorisk verdi. Tilskuddet tenkes primært til delvis dekning av utgifter til leie/drift av lokaler for aktører som ikke kvalifiserer for å søke ordinært driftstilskudd til organisasjoner. Tilskuddet skal ikke dekke utgifter knyttet til kommersiell virksomhet.

Hvem kan søke?

Organisasjoner som:

  • har en demokratisk oppbygging med eget styre
  • bygger på individuelt medlemskap
  • har minst 10 medlemmer
  • er registrert som frivillig organisasjon

Søknaden

Søknadsfrist er 15. oktober for tildeling påfølgende år.

Gå til søknadsskjema.

Se flere detaljer i retningslinjene.