Driftstilskudd kan søkes av alle organisasjoner, lag og foreninger som har fast virksomhet i, og medlemmer i aldersgruppen 6- 19 år fra, Asker.

Søknadsfrist er 15. oktober.

For å kunne innvilges driftstilskudd må organisasjonen:

  • ha en demokratisk oppbygging med eget styre
  • bygge på individuelt medlemskap
  • ha minst 10 tilskuddsberettigede medlemmer

Nyetablerte organisasjoner kan motta et etableringstilskudd.

Driftstilskuddet består av:

  • Hodetilskudd  
    Et fast tilskudd (kan variere fra år til år) per medlem ganges ut med det antall medlemmer organisasjonen/laget har i tilskuddsberettiget alder.
  • Aktivitetstilskudd
    Dette tilskuddet ytes i hovedsak som et tillegg til organisasjoner som mottar hodetilskudd, og som har høy aktivitet rettet mot barn og unge.

Gå til søknadsskjema.

Se detaljerte kriterier i retningslinjene.