Midler for å gi alle innbyggere i Asker mulighet til å delta i ordinære organisasjoner og/eller aktiviteter.

Formål

Integreringstilskuddet skal bidra til å gi alle innbyggerne i Asker mulighet til å delta i ordinære organisasjoner og/eller aktiviteter.

Hvem kan søke

Frivillige organisasjoner som setter i gang tiltak for å integrere personer med særskilte behov i sin virksomhet/aktivitet, eller egne tiltak for personer med særskilte behov.

Om søknaden

Det er ingen søknadsfrist - det kan søkes fortløpende hele året men søknaden må sendes i god tid før arrangementsdato (14 dager for søknader under 50 000 kroner/tre måneder i forkant for søknader over 50 000 kroner).

Gå til søknadsskjema.

Se flere detaljer i retningslinjene.

Rapportering

Dersom du har mottatt integreringstilskudd må du sende inn rapport innen to måneder etter at prosjektet eller arrangementer er gjennomført.