Stipendet skal premiere oppnådde resultater og stimulere til videre satsing.

Formål

Stipendet skal premiere oppnådde resultater og stimulere til videre satsing. Stipendet kan brukes til utstyr, instrumenter, treningsopphold, studieturer og lignende.

Hvem kan søke?

  • Søkerne må være folkeregistrert i Asker kommune og være utøvende på viderekommende nivå innen sitt område.
  • Søkere mellom 16-25 år prioriteres.
  • Søkere som ikke har mottatt kommunalt stipend tidligere prioriteres.

Søknaden

Søknaden må inneholde opplysninger om oppnådde resultater til nå, og hvilke planer du har for bruk av stipendet.

Søknadsfrist 1. mars

Gå til søknadsskjemaet.

Se flere detaljer i retningslinjene.