Tilskudd til større prosjekter som tar sikte på å bedre barn og unges oppvekstvilkår.

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte større prosjekter som tar sikte på å bedre barn og unges oppvekstvilkår (gjerne innen nærmiljøet).

Hvem kan søke

Alle frivillige organisasjoner i Asker som setter i gang spesielle (aktivitets-)tiltak overfor barn og ungdom kan søke om midler. Tiltakene skal foregå i Asker.

Hva kan det søkes til

Tilskudd kan gis til enkelttiltak, rekker av tiltak eller til materiell som er nødvendig for å komme i gang med prosjektet. Tiltak som regnes som å være innenfor organisasjonens ordinære drift vil ikke innvilges støtte.

Midlene kan søkes fortløpende hele året, men søknaden må sendes i god tid før arrangementsdato (14 dager for søknader under 50 000 kroner og tre måneder i forkant for søknader over 50 000 kroner).

Gå til søknadsskjema her.

Se også Kulturarrangementer og -prosjekter.

Se flere detaljer i retningslinjene.

Rapportering

Dersom du har mottatt prosjektstøtte må du sende inn rapport innen to måneder etter at prosjektet eller arrangementer er gjennomført.