Dersom du har mottatt støtte til prosjekter, arrangementer eller integreringstilskudd må du sende inn rapport innen to måneder etter at prosjektet eller arrangementer er gjennomført.

Følgende støtteordninger må sende inn rapport:

  • Arrangementsstøtte
  • Prosjekter barn og unge
  • Integreringstilskudd

I rapporten skal det redegjøres for om arrangementet har vært avviklet i henhold til beskrivelsen i søknaden, antall publikum og regnskap i henhold til innsendt budsjett.

Har du mottatt støtte i form av underskuddsgaranti, må du også fylle ut tilsendt underskuddsbilag og legge ved kopier av bilag.

Send inn rapporten med vedlegg via elektronisk skjema.

Rapportering tilskuddsordning for nye Asker

Dersom du har fått midler via tilskuddsordningen for identitetsbyggende kulturarrangementer og prosjekter i Hurum, Røyken og Asker skal dette rapporteres på eget skjema.