Tilskuddsportalen lag og foreninger er en nasjonal nettjeneste Asker kommune tilbyr frivillig sektor i kommunen.

For å få tilgang må organisasjonen be oss om tilgang ved å sende en e-post til frivillighet@asker.kommune.no eller ved å ringe 488 93 418.

I portalen kan du blant annet:

  • Finne tilskudd som din forening kan søke på
  • Dele informasjon og finne samarbeidspartnere
  • Sende melding til andre brukere
  • Lese nyheter om tilskudd

Som bruker får du din egen profilside og du mottar hver måned en melding om tilskudd.

Her finner du Tilskuddsportalen.

Når du er inne på Tilskuddsportalen, gjør du som følger:

  1. Se i kategoriene øverst på siden. Du kan velge mellom Næringsliv, Helse og sosial, Forskning/utdanning, Kultur/miljø og Diverse.
  2. Finn din kategori og start søket.
  3. Når du finner noe interessant, gå inn på tilskuddsforvalterens side og se på kriteriene. Mange tilskuddsordninger kan passe allikevel selv om de ved første øyekast ikke ser slik ut. Vær kreativ. En konsert kan avholdes for mange ulike grunner. For eksempel for å oppnå integrering av minoriteter- eller for å synliggjøre en musikksjanger som representerer en ukjent kultur.
  4. Bruk en prosjektbeskrivelsestekst fra word og lim inn i søknadsskjema. Da kan du bruke samme tekst flere ganger.
  5. Ord som beskriver hva du søker penger til kan det verd å se litt nærmere på. Søkes det om midler til lekestativ eller til et apparat for fysisk aktivitet? Det siste er mer beskrivende enn det første.

Veiledning og tips til søknadene

Planlegging

Les nøye gjennom utlysningsteksten - hva er det som prioriteres - hva angis som formål? Det kan være lurt å tenke taktisk, og utforme søknaden etter dette. Er det for eksempel prioritert en bestemt målgruppe (barn og unge er vanlig), så legg vekt på i hvilken grad prosjektet (eller arrangementet) kan komme denne målgruppen til gode.

Ha alle opplysninger klare på forhånd; det er mye lettere å kopiere fra et alminnelig dokument enn å skrive alt inn i søknadene - de er ofte elektroniske skjemaer.

Budsjett

Ha budsjettet klart, og tenkt gjennom at det vær inneholde både en inntekt- og en utgiftsside Det er viktig å beskrive/ha tenkt igjennom hvilken egeninnsats prosjektet ditt representerer, slik at du søker om de midlene du vil trenge i tillegg til egeninnsatsen. Husk også at egeninnsats har en verdi, som kan legges inn i budsjettet!

Ringvirkninger for andre

Tenk igjennom hvor mange som vil få glede av prosjektet når det er gjennomført, og er det mulig å få til et samarbeid med andre organisasjoner eller personer - gjerne på tvers av interesser/type organisasjon? Og ha en mening om hvor lenge resultatet av prosjektet skal bli til glede for brukerne. Hva med vedlikeholdskostnadene hvis det er aktuelt - er de tatt med?

Kontaktinformasjon

Andre praktiske ting som er verdt å huske på, er kontaktinformasjon til deg som søker i tilfelle det er noe saksbehandleren lurer på ved søknaden, og kontonummeret som tilskuddet eventuelt skal settes inn på.