Dette er et privat utleielokale. Ta direkte kontakt med utleier for mer informasjon.
  • møterom og kafé
  • video, overhead, lerret
  • behjelpelig med å skaffe utstyr
  • god tilgjengelighet

Kontakt

Åpningstider

Telefontid: 08.30-16.00

Telefon

66 90 03 40

Besøksadresse

Høgåsveien 35