Fiske i vann og vassdrag

I Asker har du enestående mulighet for fiske gratis i mange vann, men du må kjøpe fiskekort dersom du skal fiske i Lille og Store Sandungen, Damvann og Øyvann. Barn under 16 år fisker gratis.

For kjøp av fiskekort eller mer informasjon om fiske i Asker se Norges Jeger- og Fiskerforbund 

I Asker er det kun i Askerelva og Neselva man kan fiske etter laks og sjøørret. Fiskekort kjøpes gjennom AJFF.  Barn under 16 år fisker gratis, men må løse fiskekort. Fisketiden i Askerelva er 15. juli til og med 30. september. Fisketiden i Neselva er 15 august til og med 30 september. I tillegg til fiskekort må man også ha fiskeavgift dersom du skal fiske etter laks, sjøørret i vassdrag. Fiskeavgift er en statlig avgift, som finner du på nettsidene til Miljødirektoratet. Barn og unge under 16 år må ikke betale fiskeavgift.

Fiske i sjøen

I sjøen er fritidsfiske fritt, og man kan fiske uten fiskekort og fiskeavgift. Dette gjelder også fiske etter laks og sjøørret, men det er noen regler.

Utenfor Neselva og Askerelva er det egne fredningssoner for laks og sjøørret. Innenfor sonene er stangfiske fra land er tillat hele året, men unntak av sone på 100 meter fra elvemunning der det er forbudt å fiske.

Fra båt er det innenfor fredningssonene kun tillat å fiske med stang eller håndsnøre etter laks og sjøørret fra båt (som ligger stille) i perioden fra og med 1. juni til og med 4. august. Dorging etter laks og sjørett er forbudt i fredningssonene hele året, og det samme gjelder fiske med garn. Kart over fredningssonene finner du her.

Fra 15. juni 2019 er det forbudt med alt fritidsfiske etter torsk innenfor en grense trukket fra svenskegrensen til grensen mellom Telemark og Aust-Agder. Dette omfatter således hele Asker. Dette forbudet gjelder hele året.

I tillegg blir det forbudt med alt fritidsfiske etter alle fiskearter, med unntak for fiske etter sjøørret, i 14 nærmere angitte områder i perioden fra 1. januar til 1. mai. Dette forbudet gjelder en sone i Asker markert med rødt på dette kartet. 

Krepsing

Den som skal krepse må løse krepsekort. For Dikemarksvannene  kan dette kjøpes via Oslomarkas fiskeadministrasjon 

Krepsing i Sandungen bestyres av Asker Jeger og Fiskerforening