Hundeeiere og bilister må være oppmerksomme på rådyr

Det er nå spesielt viktig å holde hunder under kontroll og være ekstra oppmerksom når du er ute og kjører på veiene. Mye snø fører til at rådyr og andre ville dyr trekker ned mot skiløyper, brøytede veier og bebygde områder for å bevege seg og søke mat.

Rådyr i vintersnø
Foto: Silje Klo Hansen

Hva må du som hundeeier være ekstra oppmerksom på

  • I Asker skal hunder holdes i bånd hele året i tettbygde strøk og i friområder i tettbygde strøk. Dette er regulert i egen lokal forskrift som du kan lese her. Her finner du også områdene som er definert som tettbygde strøk.
  • Følge hundeloven som blant annet sier at du som hundeeier må ha kontroll på hunden din så den ikke forulemper og jager vilt.
  • Ta ansvar for din egen hund, med å forebygge og vise aktsomhet for å unngå at hunden blir satt i en situasjon der den kan gjøre skade på vilt. Følger dere som hundeeiere dette, skal det ikke være nødvendig å innføre ekstraordinær båndtvang.

Hva må du som bilkjører være ekstra oppmerksom på

  • Rådyr og annet vilt trekker ned i bebyggelse og kan benytte veier når snøen reduserer fremkommelighet i skogen.
  • Rådyr er mest aktive i grålysningen og like etter solnedgang.
  • Reduser hastigheten. Økt hastighet på veien er en medvirkende årsak til at antall viltpåkjørsler øker.

 Ved viltpåkjørsel

  • La viltet være i fred, men meld alltid i fra, selv når dyret løper videre.
  • Ring politiet på telefon 02800. De varsler fallviltgruppene som rykker ut og tar seg av det skadede dyret.
  • Alle har hjelpeplikt så ikke dyret lider.

Husk på dette når du møter på vilt eller ferdes i marka

Møter du på vilt, la de være i fred slik at de ikke jages på flukt. Det er tungt for viltet å bevege seg i den dype snøen, og de trenger energien for å overleve.