Ekstraordinær båndtvang i Asker kommune fra og med lørdag 13. januar 2024

På grunn av store snømengder er rådyr svært sårbare for hunder.

Rådyr i vinterlandskap
Foto: Silje Klo Hansen

Den betydelige snømengden og periodene med lave temperaturer har skapt vanskelige forhold for rådyr. De har vanskeligheter med å ta seg frem i snøen og å finne mat. I denne perioden er disse dyrene svært sårbare for løse hunder.

Asker kommune har gjennom tilsyn og kontroller avdekket at enkelte hundeholdere ikke har tilstrekkelig kontroll på hundene sine. På bakgrunn av dette innføres det ekstraordinær båndtvang fra og med 13. januar.

Kommunen vil ha naturoppsyn ute, som har som oppgave å ha tilsyn og kontroller med at hunder holdes i bånd.

Den ekstraordinære båndtvangen gjelder frem til ordinær båndtvang trer i kraft 1. april, eller til kommunen opphever forskriften hvis forholdene endrer seg.

I Asker er det båndtvang hele året i tettbygde strøk og i friområder i tettbygde strøk, og hundeloven sier at du som hundeeier må ha kontroll på hunden din så den ikke forulemper og jager vilt.