Fjerning av vegetasjon ved Verkensvannet

Demningen i Verkensvannet skal rehabiliteres. I den forbindelse fjernes vegetasjon som vokser tett på demningen fra mandag 13. november.

Kart over Dikemarkvannene

Demningskonstruksjonen i Verkensvannet oppfyller ikke dagens forskriftskrav knyttet til stabilitet og flomavledning. Det må derfor gjøres omfattende tiltak på demningen. 

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) er ansvarlig for demningen og tiltakene. I uke 46 - fra mandag 13. november - vil de begynne å fjerne vegetasjonen som vokser tett på demningen. Statsforvalteren har gitt tillatelse til å fjerne vegetasjon på omtrent fem meter på hver side av demningen.

Les mer om rehabiliteringen av demningen på nettsidene til Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo.