Forebygge smitte av Newcastlesyke fra ville til tamme fugler

På Østlandet er det påvist Newcastlesyke på mange ville duer. Mattilsynet har innført restriksjoner for alle som har dyrehold med fugl.

Høner

For å hindre at tamme fugler blir smittet har Mattilsynet opprettet infisert sone i 34 kommuner. Asker kommune er en av disse kommunene.

I sonen er det innført midlertidige forebyggende tiltak, og reglene gjelder for alle som har dyrehold med fugl, enten du har undulater, papegøyer, duer, høner i hagen eller driver et kommersielt dyrehold med fugl.

Har du tamme fugler eller driver kommersielt er det viktig at du setter deg inn i reglene som gjelder fra Mattilsynet.