Fredningssoner for hummer i Asker

Skal du fiske hummer må du kjenne til at det har kommet to fredningssoner for hummer i Asker og at du må registrere deg hos fiskeridirektoratet.

Fredningssoner for hummer i Asker 

1. oktober starter hummerfiske. Nytt i år er at det er etablert to fredningssoner for hummer i Asker hvor du ikke kan fange hummer. Dette er ved Langåra og i et område fra Hurum til Jetéen i Drøbaksundet. Se skravert rødt område i illustrasjonskartene.

Du finner kart over områdene hvor det er fredningssoner for hummer hos Fiskeridirektoratet. 

Restriksjoner på fiske i fredningssonene

Fiske av fisk kan kun gjøres med krokredskaper (ikke bunnstående redskaper) i disse fredningssonene.

Registrering for å fiske hummer.

Alle som skal fiske hummer må årlig registrere seg hos Fiskeridirektoratet.

Hummeren trenger verneområder

Hummerbestanden er på et historisk lavt nivå, og til tross for strengere restriksjoner på fisket de senere årene, er det ikke tegn til at bestanden tar seg opp igjen. Erfaring viser at utvalgte soner med forbud mot fangst av hummer gir positive effekter på bestanden av hummer.

Å etablere fredningsområder er i tråd med å bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.