Fugleinfluensa påvist hos svaner i Oslo og Asker

Veterinærinstituttet har påvist fugleinfluensa hos tre svaner som har oppholdt seg ved Frognerkilen i Oslo og Holmen i Asker.

Svaner
Foto: Adobe Stock

La fuglene være i fred

Det er høy forekomst av fugleinfluensasmitte i Europa, særlig i landene som grenser til Nordsjøen. Det er svaner, ender og gjess som topper statistikken over antall påvisninger, og knoppsvane er den fuglearten som har vært hardest rammet av fugleinfluensa de siste månedene.

– Svaner og andre fugler i disse områdene bør i størst mulig grad få være i fred, og folk bør unngå å forstyrre dem i en sårbar situasjon, sier Silje Granstad ved Veterinærinstituttet.

Les mer om smitten og utbredelse på veterinærinstituttets sider.

Mating av svaner og ender bør unngås

Mating fører til at mange svaner og ender samles, og det gir økt risiko for spredning av smittestoffer.

Lav risiko for smitte til mennesker

Fugleinfluensa kan en sjelden gang smitte til mennesker. Risikoen for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav for den generelle befolkningen. Risikoen øker noe ved nærkontakt med smittede fugler. Folk oppfordres derfor til å unngå å ta på syke eller døde fugler. Les mer hos Folkehelseinstituttet.

Gjeldende råd for å forebygge smitte fra Folkehelseinstituttet:

  • Ikke ta på syke eller døde fugler eller andre dyr hvor det er mistanke om smitte.
  • Vask hendene med såpe og vann etter kontakt med fugl, avføring fra fugl eller utstyr som har vært i kontakt med fugl.
  • Varsle Mattilsynet ved mistanke om fugleinfluensa hos fugler og andre dyr.
  • Kontakt lege dersom du har hatt kontakt med fugl eller andre dyr med mistenkt eller bekreftet smitte. Dette er spesielt viktig dersom du utvikler influensalignende symptomer (som f.eks. feber og hoste), øyekatarr, oppkast, diaré eller alvorlig sykdom de 10 påfølgende dagene.
  • Hunder og katter bør holdes unna syke og døde fugler.

Les mer på Mattilsynet sine sider om hva du skal gjøre ved funn av døde fugler.