Senking av vannivået i Dikemarkvannene

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har satt i gang senkning av vannstanden i Verkensvannet. Vannstanden må senkes til forsvarlig nivå for å sikre at dammen opprettholder et tilstrekkelig sikkerhetsnivå.

Kart over Dikemarkvannene

For å ivareta sikkerheten og følge opp varsel om pålegg fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) reduseres nå vannstanden i Verkensvannet på Dikemark med ca. 60 cm.

Senking av vannstanden vil også ha innvirkning på de andre Dikemarkvannene; Ulvenvannet, Nordvannet og Svinesjøen.

Oslo kommune og staten ved Oslo Universitetssykehus er to store grunneiere på Dikemark. Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har påtatt seg ansvaret for demningen og å gjennomføre de umiddelbare tiltakene.

Endret vannstand i Verkensvannet kan føre til usikker is i områder rundt kanalene mellom vannene denne vinteren. Det er derfor viktig å utvise særskilt aktsomhet før ferdsel på isen i vinter.

Les mer om nivåsenkingen og konsekvenser av dette på nettsidene til Eiendoms- og byfornyelsesetaten.