Vendelsund er midlertidig stengt

Kabelfergen mellom Brønnøya og Nesøya settes i drift innen 1. juni. Inntil fergen begynner å gå, så er Vendelsundet stengt for gjennomseiling på grunn av flytebroen som ligger ute mellom Brønnøya og Nesøya.

Kart over Vendelsund

Asker kommune har inngått driftsavtale med Brønnøya vel som vil drifte fergen gjennom sommeren.

Her kan du lese den politiske saken om adkomst til Brønnøya, som ble behandlet i Formannskapet 2. mai 2023.