2. gangs høring: forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i kommunens sjøområde

Kort fortalt

2. gangs høring av forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i sjøområdet i Asker kommune er på høring fra 1. oktober med frist for innspill 31. oktober 2021.

Bakgrunn for 2. gangs høring

Forslag til forskrift om fartgrenser for fritidsfartøy har vært på høring tidligere i år. Kommunen fikk inn flere høringssvar i saken. Bakgrunnen for en 2. gangs høring er et innspill som ble mottatt fra sjøtjenesten ved Oslo politidistrikt.

Politiets innspill er i hovedsak:

  • Politiet ønsker ikke videreføring av 15 knopsgrensen fordi det er en vanskelig grense å håndheve. Det er umulig å se om en båt kjører i 15 knop eller vesentlig fortere.
  • 15 knop er en fart hvor de fleste båter lager store hekkbølger, og Politiets erfaring er at mange kjører i 20 til 25 knop for å lage mindre bølger.
  • Oslo kommune har lagt seg på 25 knop, og Oslo politidistrikt ønsker et
    enhetlig regelverk i kommunene i Indre Oslofjord.

Forslag til endring i forskriften

Det foreslås nå å endre fartsgrensen for de områdene hvor det er 15 knop til 25 knop. Unntatt fra dette er Leangbukta, hvor det etter høringsinnspill foreslås å innføre 5 knop.

Se kart som viser 5 knop skravert med rødt. Områder med 15 knop vises skravert i oransje. Det er satt en blå strek for å tydeliggjøre at i Leangbukta ønskes 5 knop i stedet for 15.

Relevante dokumenter til saken

Eksisterende fartsgrenser kan ses på Kystverkets kartløsning Kystinfo.no

Har du innspill?

Send inn høringsinnspill på digitalt skjema her. 

Innspillene kan også sendes skriftlig til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller med e-post til  Merk innspillene med: Sak 21/00137  "2. gangs høring av forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i kommunens sjøområde"

Frist for innspill er: fredag 31. oktober 2021.