Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Høring: forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i sjøområdet i Asker kommune

Kort fortalt

Forslag til forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i sjøområdet i Asker kommune er på høring fra 19. februar, med frist for innspill 2. april 2021.

Bakgrunn for ny forskrift

Asker, Hurum og Røyken kommuner ble nye Asker kommune 01.01.2020.  Det er nå utarbeidet et forslag til ny lokal forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i sjøområdet for den nye kommunen.

Bakgrunnen for endring av eksisterende forskrifter er at det er kommet ny havne- og farvannslov, samt at regelverket i de tre tidligere kommunene skal harmoniseres.

Forslag til ny forskrift og hovedpunktene

Forslag til forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i kommunens sjøområde, Asker kommune.

  • Det er ønskelig å videreføre lokale fartsbegrensninger på 5 knop 150 meter fra land og holmer, slik det nå gjelder i alle de tidligere kommunene gamle Asker, Hurum og Røyken.
  • Det foreslås å innføre 5 knop i hele Leangbukta hvor det nå er 15 knop i sonen utenfor 150 meter fra land.
  • Fartsgrense på 7 knop ved Svelvikstrømmen og 15 knop mellom holmer og skjær i Asker nord videreføres også uendret.

Relevante dokumenter til saken

Eksisterende fartsgrenser kan ses på Kystverkets kartløsning Kystinfo.no

Har du innspill til ny forskrift?

Send inn høringsinnspill her

Innspillene kan også sendes skriftlig til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller med e-post til  Merk innspillene med: Sak 21/00137 "Forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i kommunens sjøområde"

Frist for innspill er: fredag 2. april 2021.