Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Har du sett parafinvoks langs kysten?

De siste dagene er det funnet parafinvoks i ytre Oslofjord. Nå trengs det å få oversikt over omfanget, vil du bidra?

Parafinvoks som ligger langs stranden.
Parafinvoks er funnet langs kysten i ytre Oslofjord

Den siste tiden har det blitt observert små hvite klumper av parafinvoks langs kysten på begge sider av ytre Oslofjord, spesielt i Østfold og Vestfold. Nå har parafinvoksen også nådd Hurumlandet.  

Parafinvoksen stammer trolig fra et fra skip som har renset tankene i åpent hav. Det er tillatt å dumpe mindre mengder fra fartøy som holder en fart over 7 knop utenfor tolvmilsgrensen. Fra 1. januar 2021 er slike utslipp ulovlig internasjonalt.

Sjøfartsdirektoratet og Kystverket jobber med å finne kilden til forurensningen.

Det er viktig å få oversikt over omfanget av utslippet langs Askers kyst, og hvis du observerer eller finner parafinvoks, meld i fra. Ta gjerne bilder og legg ved.    

(Nettsiden er utarbeidet av Fredrikstad kommune, men dekker hele Oslofjorden). 

Parafinvoks er basisprodukt i blant annet skismøring og stearinlys. 

 

Parafinvoks I.JPG

Parafinvoks er ikke farlig for mennesker, men kan utgjøre en trussel for blant annet sjøfugl som spiser det.  

Takk for at du hjelper til!