Turtips for store og små

Vi ønsker deg en riktig god tur i vår flotte kommune! Er det mye folk? Det er ingen skam å snu.

Barn ute på tur

Det er mange turmuligheter i den flotte kommunen vår. 

Enkelte friluftstoalett er dessverre midlertidig stengt på grunn av situasjonen med korona.

God tur! 

Startsteder for turforslagene i kart

Turkart for Asker

Turtips 

1. Tofte - Østnestangen - Sandbukta

Fra Tofte til Sandbukta følger kyststien en variert trase. Deler av strekningen går på gang-/sykkelvei, men med avbrekk over friområder og strandområder. Etter å ha forlatt veien ved Sagene / Tofte strand forandrer stien karakter, og fra Preusestranda finnes en av kyststiens mest spektakulære partier, som går via naturreservatet Sandbukta-Østnestangen til det offentlige friluftslivsområdet i Sandbukta.

Østnestangen er svært kupert, men utsikten er storslått. Sanbukta har en lang sandstrand og er tilrettelagt med toalett. Fra Sandbukta går stien langs skogsbilvei tilbake til Sagene, og danner en rundsløyfe her. Mellom Preusestranda og Sandbukta er stien stedvis svært kupert.

Lengde: 7,5 km hver vei

Parkering: Det er parkeringsplass for friområdet Sandbukta like nord for Sagene båthavn. Det finnes også flere parkeringsmuligheter i Tofte sentrum. 

Les mer og se kart 

2. Filtvet - Bjørnstadturer

Ekraås-turen er en vandring på ca. 1 time og 15 minutter som byr på vakker natur, fiskemuligheter, bading. Turen starter på Filtvet brygge. 
Lengde: Ca. 4,5 km 

 

3. Røskestadvannet - Blankvann

Her er en tur fra en idyll til en annen. Ved Røskestadvannet kan du raste fem meter fra bilen og du har 2 meter bæring av kano/kajakk til vannet.

Langevann er ett av tre vann (Røskestadvann, Langvann, Rødvann) som har vært en del av vanntilførsel til industrien på Tofte (ca. 3,5 km langt). Oppdemmet ca. 15 meter. Alle tre vannene er gode fiskevann (ørret og abbor). Det er kort avstand mellom vannene, og de er ypperlig for kanopadling. 

Lengde: Ca 3 km 

Parkering: Røskestadvannet 

4. Holtnesdalen

Noen kaller området for Norges vakreste regnskog. 
Holtnesdalen er en dal mellom Holmsbu og Rødtangen sørvest i Hurum, med en bekk som renner ut i Drammensfjorden.

Hele dalen på ca. 250 dekar som ble vernet som naturreservat i 1974 og Holtnesdalen har en unik løvskog. Det er urskog med både løvskog og blandingsskog, og forekomst av slike markblomster som firblad, maiblom og skogsivaks. Helt i nordvest er det også spredning av den dominante arten «kjempespringfrø».

Bekken i dalen er todelt og skaper dype, mørke dalsøkk med bregner og løvskog i dalbunnene, og mer barskog på høyden mellom dem.

Passer for: Familie

Lengde: 4, 6 km  

Parkering: Holmsbu billedgalleri - Tillaløkka

5. Knivsfjellet og Himmelvann

Ved Himmelvann er utsikten himmelsk. Her kan du hvile på svabergene på kanten av Knivsfjellet mellom krokfuruene og nyte den vide utsikten over Drammensfjorden og Drammensmarka.

Så vidt synlig mot nord har du sundet ved Svelvik mens du mot vest ser over skogsåsene langt innover Vestfold. Sørvestover er det en nydelig utsikt utover Drammensfjorden og Hurumlandet som stuper ned i vannet.

Det er en lett tur med start fra Klokkarstua ut til utsiktspunktet ved Himmelvann. De første 2,5 kilometerne går på grusvei, mens den siste kilometeren går på fin sti for det meste gjennom åpen furuskog.

Lengde: 3, 5 km en vei 

Parkering: Klokkarstua idrettspark, Huringen IF  

6. Stikkvannskollen

Stikkvannskollen er med sine 361 moh. det høyeste punktet på Hurumlandet. Turen opp Stikkvannkollen går på grusvei og fin sti fra utfartsparkeringen ved Semsporten, mellom Sætre og Klokkarstua.

På Stikkvannskollen har det vært skogbrannvakt siden 1911 og brannvakttårn siden 1937. Du må opp i tårnet for å kunne nyte utsikten over tretoppene, men utsikten er til gjengjeld fantastisk. Her får du 360-graders utsikt over Hurumlandet; over Sandungen til Drammen, nord over Sætre til Oslofjorden og Nesodden. På en klarværsdag skal du visstnok kunne se både Mælefjell ved Seljord og Blefjell i Telemark. 

Lengde: 2, 2 km en vei 

Parkering: Semsporten 

Se beskrivelse og kart 

7. Grønsand til Bjørnåsen

Helt på toppen av Bjørnåsen er det en gammel setervoll som fortsatt holdes i hevd av Nordre Grønsand gård. Bjørnåsen naturpark, som setervollen kalles, er en liten perle hvor sauene går fritt omkring om sommeren og hvor utsikten fortsatt er vid og bred fra toppen. Den er riktignok best nordover, mot Vardåsen i Asker og innover Oslofjorden i retning Oslo.

Det er en trivelig og forholdsvis lett tur opp til Bjørnåsen på fin grusvei.

Passer for: Familie

Lengde: 3, 5km en vei

Parkering: Myrvold ved Grønsand 

Les mer og se kart 

8. Sætre Sandspollen (Jacobine-ruta)

Fiske-delen av Jacobine-ruta omhandler historien om det rike fisket i Sandspollen.

Turen kan gås fra Sætre eller fra Færgestad avhengig av om du ønsker å gå en lengre tur eller en kortere runde. Fra Sætre følger du kyststien sørover til du når Sandspollen hvor du da holder til venstre og vandrer ut mot Kinnartangen, mot Nesset og over Færgestad på vei tilbake til Sandspollen.

Det er mulig å ta flere avstikkere over tangen for å korte ned på turen. Da kommer du raskere til Færgestad. Den historiske fortellingen når du går denne turen er fortalt med utgangspunkt på Færgestad.

Lengde: 9 km

Parkering: Sætre sentrum 

Les mer og se kart

9. Høvikvollen - Åros

Fin tur som passer for barnevogn (noe kupert enkelte få steder) langs sjøen.  

Lengde: Ca 4, 5 km 

Passer for: Barnevogn 

Parkering: Høvikvollen 

Les mer og se kart 

10. Nærsnes - Ramton

Kyststien mellom Nærsnes og Ramton camping går stort sett i skogen oppe i åsen.

Kyststien starter i sentrum av Nærsnes og følger villaveiene sørover. Kyststien går inne i skogen til man er fremme ved utsiktspunktet Flådda. Her får man en fantastisk utsikt over Oslofjorden.

Lengde: Ca 2, 5 km

Parkering: Nærsnes skole 

Les mer og se kart 

11. Villingstadåsen

Villingstadåsen er det høyeste punktet i tidligere Røyken kommune med sine 356 moh.

Det er flere innfallsporter for å komme inn i denne marka. Katrineåsen er det vanligste og mest populære utgangspunktet. Derfra går det blåmerket løype som starter ved Midtbygda barnehave (ligger like bak Røyken videregående skole).

Lengde: 2,5 km 

Parkering: Midtbygda barnehage 

Les mer og se kart

12. Skapertjern

Skapertjern i utkanten av Kjekstadmarka i Lier er det flotte langstrakt tjernet som Drammen kommune kjøpte som drikkevannskilde over hundre år tilbake i tid. Nå renner det Glitrevann i springen, og Skapertjern er åpnet for bading og friluftsliv, sommer som vinter.

Det er nyanlagt en badestrand i sørenden, og i nordenden på Skapertjernløkka, kan man slå opp telt og overnatte med leirbål og fiskestang.

Lengde: 6-7 km

Parkering: Bommen på Myrvold 

Les mer og se kart

13. Oldtidsveien fra Spikkestad til Røyken

Oldtidsveien gjennom Røyken knytter Drammensfjorden i vest til Oslofjorden i øst. Før bilens tidsalder var dette hovedferdselsåren gjennom bygda, og bruken av denne veien går sannsynligvis svært langt tilbake.

Alle kulturminnene langs traseen er vitnesbyrd om dette. Gravfeltene fra jernalderen langs med veien viser dessuten at gode kommunikasjoner var viktig i døden, så vel som i livet.

Passer for: Barnevogn

Parkering: Spikkestad eller Røyken stasjon 

14. Aukevarden

Det er en relativ kort tur fra Torvbråten skole, via lysløypa og inn på stien som leder til Varden. Med nysgjerrige små barn som vil sjekke myra og dammen for rumpetroll eller blåbærlyngen for blåbær tar det rundt om en drøy time.

Det er også noen fine berg å klatre på for litt større barn på veien opp. Vel fremme er det en flott utsikt som møter deg. Her er det en liten bålplass og en gapahuk som er satt opp av frivillige. Et flott sted hvor vi kan sitte og nyte utsikten med en god kopp varm kakao vinterstid eller en kjeks og litt saft sommerstid.

Varden brukes året rundt, så stiene vil være gått opp selv midt-vinters. Sensommers er blåbærlyngen full av store, modne blåbær som er en flott motivasjon for både små og store. Hvis høsten har vært våt nok, kan man også finne kantareller på veien.

Fra Varden går det en sti ned til Bårsrudtjern, skjønt den er mindre brukt.

Parkering: Torvbråten skole 

Les mer og se kart 

15. Svartvannsåsen

En lettgått tur som barn fra fireårsalderen kan bli med på.

Turmålet er å nå toppen Svartvannsåsen som ligger i Kjekstadmarka. Turen starter med en del oppover, men deretter blir det nokså slakt for deretter å gå ganske bratt ned igjen.

Med småbarn kan man godt beregne to-tre timer for å gå på deres premisser, mens en voksen kan fint bruke 45 minutter eller mindre.

Passer for: Familie/ barn 

Lengde: 2, 6 km

Parkering: Blåbærveien og Vesledammen 

Les mer og se kart 

16. Underlandsåsen

Lengst øst i Kjekstadmarka, ikke langt fra Heggedal, ligger Underlandsåsen. Naturen her er preget av blankskurt granitt og åpen vegetasjon, dominert av den nøysomme furua.

Turen starter ved enden av gangbroen på Heggedal stasjon og går opp den bratte kleiva i Gamle Heggedalsvei. Den er en del av den opprinnelige veien mellom Dikemark og Heggedal, som først kom på slutten av 1800-tallet.

Parkering: Heggedal sentrum 

Les mer og se kart 

17. Småvannsbu

Her veksler turterrenget mellom åpen, fin furuskog og spennende juv. Et tureldorado med mange fine naturlekeplasser og kulturminner.

Lengde: 1, 8 km en vei

Parkering: Krokekra 

Les mer og se kart

 

18. Høgås

På toppen av Høgås kan du også drømme deg tilbake til gamle dager. Her finner du hustufter, rydningsrøyser og steingjerder. Ta turen dit og tenk på dem som levde der. Hvordan tror du de skaffet vann til folk og fe?

Turen starter ved Skansen. Første del av turen følger en gammel kultursti. Nord for Finnsrud, på østsiden av stien, ligger restene etter en kalkovn. På vestsiden finnes det kalkbrudd der de tok stein.

Parkering: Asker sentrum 

Les mer og se kart 

19. Risenga-runden

Like ved Asker sentrum, midt mellom sentrale boligområder, går denne varierte rundturen som byr på flotte natur- og kulturopplevelser.

Rundturen starter på Asker torg, går sørover langs perrongen og krysser Askerelva ved Askerdammen. Vi går Hagaløkkveien forbi forretningsbyggene, krysser Askerelva på høy bru over til Lensmannslia og så noen skritt i retning sentrum.

Her starter turveien som svinger seg videre sørover under brua og fortsetter i fin løvskog på gammel ferdselsvei. Vi passerer en nedrast bondekalkovn som skal være fra før år 1100. Her var starten på vinterveien over Bondivann, inntil jernbanene kom i 1872. Isskjærerne på Bondivann benyttet også denne veien.

Lengde: 4,5 km 

Parkering: Asker brannstasjon 

Les mer og se kart

20. Solvangrunden

På denne turen opplever vi kontrasten mellom det urbane miljøet og de naturskjønne områdene langs Askerelva og på Solvang. Vi kan også nyte den flotte utsikten fra høydedragene ved Føyka.

Noen ganger er turmulighetene snublende nær: Ved torget i Asker starter denne runden, Rundtur Solvang. Den er skiltet via Bankveien og Kirkeveien til Asker Skiklubbs idrettsanlegg på Føyka. Like etter at vi har forlatt asfalten, er vi ute i landlige omgivelser og kan nyte en rundtur i nærmiljøet.

Lengde: 2, 8 km 

Parkering: Solvang skole 

Les mer og se kart

21. Åstaddammen og Grosetkollen

Visste du at det var en flott park her ved kanten av Vestmarka for omlag 100 år siden? Nå er området naturreservat med variasjonsrik og uvanlig eventyrskog. Bli med inn i jungelen!

En tur hit kan virkelig anbefales for barn i alle aldre. Stier på kryss og tvers gir mange muligheter. Den beste tiden for jungeltur er i mai og juni, når bregnene ruller ut sine store strutsevinger blant tepper av hvitveis og blåveis.

Barna kan gjemme seg i bregneskogen og blant steinblokkene på vestsiden av Stokkerelva. Visste du at vårskuddene av strutseving kan kokes som asparges? Her vokser også skavgras, en snelle som ble brukt som stålull i gamle dager.

Lengde: 2 km 

Passer for: Barn 

Parkering: Billingstad skole (kort vei) eller Hvalstad skole (lengre vei) 

Les mer og se kart