Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Vårdugnad langs gang- og sykkelveiene

Vil din forening gjennomføre enkle ryddedugnader, så er det penger å tjene.

Bilde av søppel i en boks
Foto: Unsplash, Markus Spiske

Kort fortalt

Dessverre kastes mye søppel rundt om i kommunen, og hver vår er det behov for opprydding. Asker kommune legger derfor til rette for gjennomføring av enkle ryddedugnader for lag og foreninger som kunne tenke seg å ta i et tak for fellesskapet.

Disse ryddedugnadene vil foregå langs de meste brukte gang- og sykkelveiene.

Inndeling i 11 roder

Dugnadene langs gang- og sykkelveier er delt inn i roder, og betalingen for rydding av de ulike rodene varierer litt avhengig av lengde og forventet arbeidsmengde. Det er mulig å søke på én eller flere roder (se kartoversikt nedenfor).

Vi ønsker imidlertid at flest mulig skal få mulighet til å delta, og vil derfor fordele oppgavene på flest mulig grupper. Dersom antall søkere er flere enn antall oppgaver, vil rodene bli fordelt ved loddtrekning.

Lag og foreninger som gjennomfører dugnadsoppgaver må selv stille med nødvendig redskap som søppelposer, hansker og annet de trenger til dugnadsoppgaven.

Oversikt over roder i kart og pris/betaling

Alle dugnadene skal være utført før lørdag 8. mai.

Klikk på lenkene nedenfor for å finne de enkelte rodenes plassering i kart.

Lag og foreninger registrert i Asker

Søppelplukkingen gjelder kun for klubber, lag og foreninger registrert i Asker. Det kan sendes inn flere søknader per idrettslag, men hvert enkelt underliggende lag kan kun sende inn én søknad.

Med det mener vi at det for eksempel kan sendes inn flere søknader fra Frisk Asker, men kun én fra hvert underliggende lag (f.eks. Frisk Asker Hockey U10 og Frisk Asker Hockey U12).

Skoleklasser, russebusser og andre uorganiserte grupper har ikke anledning å delta, med mindre det er ledige roder etter ordinær tildeling.

Hvordan melde seg på vårdugnad

Dere finner skjema for påmelding/søknad om å få tildelt rode nede på siden. Har dere spørsmål, kan de

Fristen for å søke var 24. mars 2021.

Les mer om hvordan kommunen jobber mot forsøpling på denne lenken.