Søppelryddingsaksjoner

Strandryddeuka går av stabelen 11. - 19. september

Søppel funnet i sjøen ved Hvalstrand
Søppel funnet i sjøen ved Hvalstrand under en tidligere strandryddedugnad. Foto: Asker kommune.

Strandryddeaksjonen til Hold Norge Rent

I høst går den av stabelen 11. - 19. september. 

Hver dag i løpet av perioden i september oppfordres det til rydding langs elver, innsjøer, strender, holmer, øyer, stier og i byrom. Du velger selv hvilken dag du ønsker å rydde, og vi håper temadagene kan være til inspirasjon. Strandryddeaksjonen arrangeres av Hold Norge Rent. Les mer om aksjonen på deres nettsider. 

Husk godt smittevern!

Hjelp oss å holde det rent

Du kan hente sekker fra Hold Norge rent på innbyggertorgene. Da kan du levere avfallet gratis på gjenvinningsstasjonene i Asker. 

Farlig avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall. Det skal leveres på gjenvinningsstasjonenes mottak for farlig avfall. 

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer som er skadelig for mennesker, dyr og miljø. For eksempel lyspærer, batterier, spraybokser og maling. Les mer her. 

Hvis dere kommer over forsøplede områder på tur kan disse registreres i RYDDE-portalen.