Ferdselsregler

For at alle skal ha glede av tur- og friluftsaktiviteter i kommunen vår, må vi ha noen regler som hjelper oss med å ta hensyn til hverandre og naturen.

For øvrig reguleres allemannsretten og ferdsel i utmark av Friluftsloven og Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

 

Søk om motorisert ferdsel