Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Ferdselsregler

For at alle skal ha glede av tur- og friluftsaktiviteter i kommunen vår, må vi ha noen regler som hjelper oss med å ta hensyn til hverandre og naturen.

  • Det er ordinær båndtvang for hunder fra 1. april til 20. august. På tur med hund i Asker.
  • I perioden 15. april til 15. september må du innhente tillatelse for å gjøre opp ild i eller nær skogsområde. Les mer om bålbrenning og grilling på sidene til Asker og Bærum brann og redning.
  • Vær forsiktig med engangsgriller. De kan lett skade både fjell og vegetasjon!
  • Kast ikke søppel i naturen. Flaskeskår og blikkbokser kan skade både dyr og folk, det samme kan risten fra engangsgrillen.
  • La sjeldne og sårbare vekster få stå i fred. De er vakrest der de er, og da kan andre som går i skogen også ha glede av dem. Bryt ikke kvist eller bar. Om alle gjør det blir trærne stygge og får varige skader.
  • Sjøfuglene har behov for å være i fred i hekketiden. Derfor er det ferdselsforbud på, og i nærheten av flere holmer og skjær fra 15. april til 15. juli. Les mer om sjøfuler i hekketiden på sidene til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

For øvrig reguleres allemannsretten og ferdsel i utmark av Friluftsloven og Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

 

Søk om motorisert ferdsel