Skøytebaner

Er det kulde og vær til det, preparerer og islegger vi til skøytebane mange steder i kommunen. Ved perioder med mildvær kan isen være av varierende kvalitet.

I sesongen prepareres banene én ganger per uke. Banene brøytes ved snøfall, og samtlige baner skal være ryddet for snø senest to døgn etter siste snøfall.

Oversikt over baner som blir islagt av kommunen

 • Bjerkåsbanen
 • Blakstad skole 
 • Borgen grusbane (ved kunstgressbanen)
 • Folkestad skole
 • Fremadbanen, Filtvet
 • Hofstad skole
 • Hovedgården skole
 • Jansløkka skole
 • Lyn-området, Billingstad
 • Midtbygda barneskole
 • Nesøya skole 
 • Slemmestad barneskole
 • Solberg skole
 • Spikkestad ungdomsskole
 • Torstad skole
 • Vardåsen skole 
 • Åbyfaret

Andre skøytebaner

I tillegg islegges noen private baner av velforeninger og andre.