Regler for krepsing i Sandungen

Krepsekort for Sandungen får du kjøpt hos Innbyggerservice.

1. Det selges kort på 10 soner/døgn.
2. Det er kun lov til å være 4 fiskere over 12 år pr. sone.
3. Det er lov til å ha 5 teiner og 20 åtepinner pr. sone.
4. Krepsekortet er personlig og det skal vises gyldig legitimasjon under fiske.
5. Det fiskes hver dag i den første uka . Deretter fredes mandag – tirsdag – onsdag før fiske resten av uka.
6. Det skal etter fiske ryddes helt opp, åtepinner skal renses og legges igjen til nestemann, men brukt åte tar du med hjem, ikke kast brukt åte i vannet!  Sonene vil bli kontrollert hver dag.
7. Det skal innmeldes fangstrapport innen 2 dager til Asker Jeger- og Fiskerforening ved Knut på telefon 932 28 625 eller Svein Erik på telefon 922 30 471. Fangsten kan oppgis i antall stykk eller i kilo.
8. Husk minstemålet som er 9,5 cm fra hale til hodespiss.
9. Brudd på noen av disse reglene medfører bortvisning og fremtidig nekt til vannet.