Dyrevelferd

Det er Mattilsynet som har det overordnede ansvaret for å følge opp brudd på dyrevelferdsloven, men enhver borger og kommunen har hjelpe- og varslingsplikt.

Lov om dyrevelferd § 4 første ledd, sier: «Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt som mulig hjelpe dyret». I følge § 5 første ledd skal også «Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, … snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet».

Det er Mattilsynet som har det overordnede ansvaret for å følge opp brudd på dyrevelferdsloven, men enhver borger og kommunen har hjelpe- og varslingsplikt.

Landbruksforvaltningen i kommunen gjennomfører kontroller i forbindelse med tilskuddsordningene i landbruket. Hvis kommunen oppdager brudd på dyrevelferdsloven blir Mattilsynet varslet.

Lov om dyrevelferd

Veterinærvakt finner du på siden om Vakt- og beredskapstelefoner.

Mattilsynets varslingskanaler