Høring: Temaplan Naturmangfold

Gutt med forstørrelsesglass gransker gresset.

Kort fortalt

Temaplan for naturmangfold er på høring med frist 5. april. Planen er en strategisk beskrivelse av hvordan kommunen kan jobbe med å verne om og sikre naturmangfoldet i Asker.

Bakgrunn

Temaplan for naturmangfold er en strategisk og sektorovergripende plan, og skal beskrive hvordan kommunen kan nå målet fra kommuneplanens samfunnsdel om å verne og sikre naturmangfoldet i Asker.

Planen og hovedpunkter

Planen har seks innsatsområder som beskriver hva kommunen særlig må prioritere for å møte utfordringene. Det er:

  • Sårbare arter og naturtyper
  • Natur i arealplanlegging
  • Skog og kulturlandskap
  • Livet i vann
  • Natur og klima
  • Forankring, kompetanseheving og samarbeid

Dokumenter til saken

Har du innspill?

Send inn høringsinnspill her

Innspillene kan også sendes skriftlig til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller med e-post til  Merk innspillene med: Sak 23/02559 "Innspill til høring,Temaplan naturmangfold"

Frist for innspill er onsdag 5. april 2023.