Gjestehavner og småbåtplasser

Asker kommune har flere småbåt- og gjestehavner for fritidsbåter, i tillegg til kommunale bryggeanlegg hvor båtgjester er velkomne til å fortøye.

Det er kommunale tilleggingsbrygger ved blant annet Holmenskjæret (båter med maksimal lengde 25 fot) og øst på Hvalstrand Bad. Her er båtgjester velkomne til å ligge fortøyd i maks et døgn for å benytte tilbudene i området.

Kommunen drifter tre havner:

 • Filtvet havn ligger like sør for Filtvet fyr ved Ekrabukta i Oslofjorden. Den har 73 faste båtplasser. Det er ingen gjesteplasser i havnen. Det er vann og strøm på brygga, men ikke servicebygg. Oslofjorden fiskarlag disponerer plassene innenfor steinmoloen og trebrygga like utenfor ishuset.
 • Holmsbu havn ligger ved utløpet av Drammensfjorden. Der er det 250 faste plasser og 50 gjesteplasser. Det er kort vei til butikker, serveringsstedet og badestrender. Ved gjestehavnen er det servicebygg med dusj og toaletter, ett med HC-standard. Det er strøm og vann på bryggene. Havneavgift betales i automat. Det er lader for el-båt ved bryggen som ligger nærmest avfallsmottaket.
 • Sætre gjestehavn ligger nord i Sætre og har ca. 50 gjesteplasser og ingen faste båtplasser. Det er kort vei til butikker og serveringssteder. Nytt Servicebygg kommer i 2022. For sesongen 2021 er det satt opp midlertidige toaletter, ett med HC-standard. Det er ikke tilgang til dusj. På bryggen er det tilgang til strøm og vann. Havneavgift betales i automat.

Det er ikke mulig å forhåndsbestille plass i gjestehavnene.

Båthavnene er vinterstengt i perioden 1. november til 1. april.

Søke om eller endre båtplass

Alle båtplassene er fordelt for i år. Hvis du ikke har fått båtplass, beholder du plassen på ventelisten. Dersom det blir ledige plasser i løpet av sesongen, blir disse fordelt fortløpende. De som får plass, får dette bekreftet på e-post.

Du kan søke om båtplass i Holmsbu eller Filtvet for 2022. Ved fordeling av båtplasser, er det følgende prioritering i henhold til vedtatt reglement: 

 1. Fastboende (bostedsadresse i folkeregisteret), med postnummer i Holmsbu/Rødtangen, Kana og Klokkarstua for Holmsbu havn – postnummer i Tofte og Filtvet for Filtvet havn.
 2. Hytte med eget gård/bruksnummer: Med postnummer i Holmsbu/Rødtangen, Kana og Klokkarstua for Holmsbu havn, postnummer i Tofte og Filtvet for Filtvet havn.
 3. Fastboende i Asker Kommune
 4. Andre

Husk å legge inn bostedsadresse og hytteadresse i brukerprofilen.

 

Her søker du om båtplass (ekstern lenke til Havneweb)

Ordensregler for Sætre gjestehavn

 • Båten skal være forsvarlig fortøyd og plassert i henhold til skilting med maksimalt én båt i bredden. 
 • Havneavgift skal være betalt. Man kan ikke ligge lengre enn tre døgn.
 • Båten skal være bebodd om natten.  
 • Nattero fra kl 23. 
 • Brudd på reglene kan medføre bortvisning. 

Priser for leie av båtplass

Leie av fast båtplass

Holmsbu og Filtvet:

Fra 2021 er det ikke lenger innskudd på leie av båtplasser.

C/C mål

Båtens maks

bredde

Årsleie breddemeter Sum årlig leie
2,2 1,9 meter 2 900  6 380
2,7 2,4 meter 2 900 7 830
3,3 2,7 meter 2 900 9 570
3,5 2,9 meter 2 900 10 150
4,0 3,4 meter 2 900 11 600
4,5 3,9 meter 2 900 13 050
5,0 4,4 meter 2 900 14 500
5,5 4,9 meter 2 900 15 950
6,0 5,4 meter 2 900 17 400

 

Døgnleie

Døgnleie (maks tre døgn)

Sætre havn og Holmsbu havn

 • < 30 fot: Kroner 200 per døgn.
 • 30-40 fot: Kroner 250 per døgn.
 • >40 fot: Kroner 300 per døgn.

Kjekt å vite om leie av båtplass

Ta kontakt

Har du spørsmål til leie av båtplass eller lurer på noe om gjestehavnene i kommunen, ta kontakt:

 • E-post:
 • Havnevakt i Sætre og Holmsbu gjestehavn: 404 05 415.
 • Kontaktperson for båtplassene: 916 41 435.