Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Vårens søppelryddingsaksjoner utsettes

Alle organiserte søppelryddingsaksjoner som er planlagt denne våren må dessverre utsettes på grunn av den pågående koronasituasjonen.

Søppel funnet i sjøen ved Hvalstrand
Søppel funnet i sjøen ved Hvalstrand under en tidligere strandryddedugnad. Foto: Asker kommune.

Dette gjelder skole- og barnehagerusken, velrusken, vårdugnaden for lag og foreninger og Strandryddeuka, som arrangeres hver vår.

Strandryddeaksjonen til Hold Norge Rent

Strandryddeaksjonen, som arrangeres av Hold Norge Rent, blir også utsatt nasjonalt. Dette begrunnes både med smittevernhensyn og at avfallssystemet ikke må belastes i denne perioden. Avfallsselskap og gjenvinningsstasjoner må nå først og fremst utføre sine kritiske samfunnstjenester i form av transport og behandling av avfall fra husholdninger, sykehus, i det offentlige rom m.m. Mer fra Hold Norge Rent om dette kan leses her

Asker har fortsatt fokus på det viktige arbeidet med søppelrydding og inntil videre planlegger kommunen for å gjennomføre både Ruskenaksjonene og Strandryddeuka til høsten, dersom koronasituasjonen kommer under kontroll før den tid.

Hjelp oss å holde det rent

Vi oppfordrer ellers alle til ta med seg en pose når dere ute og går tur og ta med seg det dere finner langs veien. Ikke rydd mer enn det dere får plass til i egen avfallsbeholder eller i offentlige søppelkasser og bruk hansker av smittevernhensyn!

Hvis dere kommer over forsøplede områder på tur kan disse registreres i RYDDE-portalen.

Se etter plastpellets

De som ønsker å gjøre en ekstra innsats for miljøet oppfordres også til se etter såkalte plastpellets på strendene. Mengder av plastpellets har de siste ukene kommet i land langs kysten i Oslofjorden. Oslofjorden Friluftsråd melder på sine nettsider at de trenger hjelp fra publikum til å få oversikt over omfanget .