2000 forslag til nytt kommunevåpen

Hele 2000 forslag til nytt kommunevåpen kom inn innen fristen. Konkurransen engasjerte barn, skoleklasser, voksne og eldre, og ideene gjenspeilet mangfoldet. Juryen bruker noen uker på å vurdere ideene og plukke ut 10 finalister til nettavstemningen 12. april, i forbindelse med utgivelse av magasinet Asker 2020.

Møtekalender

Møtekalender og sakspapirer fra fellesnemnda og partssammensatt utvalg (PSU) for nye Asker kommune.

Møtekalender nye Asker

Aktuelt om kommunesammenslåingen

Vedtak fra fellesnemnda 16 feb

Historiske vedtak om nye Asker

Fellesnemnda har 23. februar vedtatt hvordan kommunale tjenester i nye Asker skal organiseres gjennom basisorganisasjonen og i selskaper. Også den overordnede administrative organiseringen ble vedtatt, i tråd med rådmannens forslag.

Sist oppdatert:

Bilder fra Hurum, Røyken og Asker.

Filtvet fyr Slemmestad Hvalstrand Bad Strand i Hyggen, Røyken Semsvannet i Asker Asker kulturhus Båtstø, Røyken Hurum Trebåtfestival, Sætre havn Ordførerene i Hurum, Asker og Røyken til rors på seilskuten Christian Radich