2000 forslag til nytt kommunevåpen

Hele 2000 forslag til nytt kommunevåpen kom inn innen fristen. Konkurransen engasjerte barn, skoleklasser, voksne og eldre, og ideene gjenspeilet mangfoldet. Juryen bruker noen uker på å vurdere ideene og plukke ut 10 finalister til nettavstemningen 12. april, i forbindelse med utgivelse av magasinet Asker 2020.

Møtekalender

Møtekalender og sakspapirer fra fellesnemnda og partssammensatt utvalg (PSU) for nye Asker kommune.

Møtekalender nye Asker

Aktuelt om kommunesammenslåingen

De to første direktørene ansatt

Nye Asker søker direktør for Medborgerskap

Som del av den nye kommunens store satsing på lokaldemokrati og samskaping mellom innbyggere, nærmiljø, frivillighet og næringsliv, er det opprettet en ny stilling som direktør for Medborgerskap.

Sist oppdatert:

Bilder fra Hurum, Røyken og Asker.

Filtvet fyr Slemmestad Hvalstrand Bad Strand i Hyggen, Røyken Semsvannet i Asker Asker kulturhus Båtstø, Røyken Hurum Trebåtfestival, Sætre havn Ordførerene i Hurum, Asker og Røyken til rors på seilskuten Christian Radich