Prosjektleder

Martin HafsahlMartin Hafsahl er prosjektleder for kommunikasjon i arbeidet med å bygge nye Asker. 

 

 

Mandat

Kommunikasjonsoppdraget er todelt:

  • Sikre godt kommunikasjonsarbeid i hele programperioden fram til 1. januar 2020
  • Planlegge for et aktivt, helhetlig, strategisk og fremtidsrettet kommunikasjonsarbeid organisert på en hensiktsmessig måte i nye Asker.

Flere av oppgavene er allerede igangsatt.

Prosjektstyret

 Medlemmene i prosjektstyret er:

  • Jon Bakkerud (leder), kommunikasjonssjef, Asker kommune
  • Marianne Heimdal, kommunikasjonssjef, Røyken kommune
  • Elena Solberg, kommunikasjonssjef, Hurum kommune
  • Elin Sandsether, tillitsvalgt, Røyken kommune

Prosjektgruppe og arbeidsgrupper

Gruppene er foreløpig ikke klare.