Å bygge ny Asker kommune er i full gang

Det er bestemt at arbeidet med å bygge ny kommune skal organiseres i politiske prosjekter, administrative prosjekter og prosjekter som trenger særlig koordinering mellom de folkevalgte og administrasjonen.

Går for intern rekruttering av rådmann til nye Asker

Fellesnemnda for nye Asker besluttet fredag 20. januar å gå for intern rekruttering av rådmann til den nye kommunen. Det betyr at det i prinsippet er tre kandidater til stillingen som rådmann i nye Asker – de tre eksisterende rådmennene i Hurum, Røyken og Asker.

Nye Askers politiske struktur i støpeskjeen

Fellesnemnda for nye Asker drøftet fredag 20. januar prinsipper for politisk hovedstruktur i den nye kommunen. Endelig høringsforslag sendes på høring til kommunestyrene i de tre kommunene etter fellesnemdas møte 10. februar.

Informasjonsmøter for ansatte

Vi ønsker at ansatte i Hurum, Røyken og Asker kommuner er godt orientert om status og videre arbeid med å bygge en ny kommune – nye Asker.

Seminar: politisk struktur i nye Asker

Fellesnemnda bestemte i desember 2016 å holde et arbeidsseminar 10. januar om politikkområder og politisk struktur for nye Asker kommune. Det arrangeres i Asker rådhus.

Fellesnemdas møte fredag 25. november

Fellesnemda hadde sitt tredje møte fredag 25. november i Asker rådhus. På sakskartet sto godkjennelse av protokoll fra sist møte, kommunikasjonsplan, søknad om vertskap for 1. etappe av sykkelrittet Tour of Norway, orientering om etablering av felles gruppelederforum og valg av rekrutteringsfirma for rekruttering av rådmann i nye Asker kommune.