Bli med på Kulturåret 2020

I 2020 blir Hurum, Røyken og Asker én kommune, og det vil vi feire med "Kulturåret 2020". Planleggingen av kulturåret har allerede begynt, og komiteen ønsker flest mulig innspill og ideer til arrangementer som kan inngå i programmet for året.

Nytt Asker 2020-magasin

I disse dager distribueres februarnummeret av innbyggermagasinet Asker 2020. Magasinet er nå også tilgjengelig som PDF og nettavis.

Bred politisk deltakelse i arbeidet med å bygge nye Asker

Fellesnemnda har hele tiden vært opptatt av at folkevalgte skal delta i prosessen. Allerede nå er det 35 folkevalgte som er valgt inn til arbeid i ulike prosjekter. I tillegg sitter ni folkevalgte i fellesnemnda. Flere folkevalgte skal velges til arbeid med ny kommune.

Aktivitetskalenderen Aktiv i Asker er lansert

«Aktiv i Asker» er en ny nettside der du kan finne alt som rører seg av små og store arrangementer og aktiviteter i Hurum, Røyken og Asker. Alle kan enkelt legge inn aktiviteter i kalenderen innenfor kultur, idrett og friluftsliv. Og den er gratis å bruke!

Involverer innbyggere i kommuneutviklingen

Nye Asker kommune har invitert et innbyggerpanel til arbeidsmøter for å diskutere og foreslå fremtidsløsninger innenfor en rekke områder i den nye kommunen. Denne uken startet møterekken i Sætre rådhus.

Flertallet positive til ny kommune

Folk flest i Hurum, Røyken og Asker tror kommunesammenslåingen i 2020 blir positiv for innbyggerne. Det viser en undersøkelse utført av Opinion på oppdrag fra nye Asker kommune.

Nye veinavn

Fellesnemnda har behandlet saken om skifte av om lag 60 veinavn i nye Asker, slik at ingen veien heter det samme når den nye kommunen trer i kraft i 2020. Nå foreligger også en rapport fra ungdommens Askerkonferansen, og en utredning om harmonisering av standard, gebyrer og priser på tjenester i de tre kommunene våre.

Nye IKT-avtaler inngått

I samarbeid med IKT-avdelingen, anskaffelser, prosjekt Digitale Asker 2020 og de berørte tjenesteområdene er det gjort nye anskaffelser for felles digitale løsninger i nye Asker.