Vedtak om prosess for framtidig organisering

Fellesnemnda har vedtatt rådmannens forslag til prosess for beslutning om fremtidig organisering av kommunaltekniske tjenester, brannvesen og eiendomsfunksjon. I tillegg er det vedtatt tilskuddsordning for felles kulturtilskudd for 2018.

FN ser til nye Askers arbeid med bærekraftsmålene

Måten nye Asker bruker FNs bærekraftsmål som rammeverk for byggingen av ny kommune vekker oppsikt i FN-systemet. – Dere ligger lagt framme, også internasjonalt, og vi ønsker å følge prosessen deres tett, sa visegeneralsekretær Aisa Kacyira i UN Habitat etter fredagens møte i Asker rådhus.

FN besøker nye Asker fredag 27. okt

UN Habitats visegeneralsekretær Aisa Kacyira kommer til Asker for å diskutere hvordan nye Asker skal implementere FNs bærekraftsmål i byggingen av en ny kommune.

Hvordan jobber vi med FNs bærekraftsmål?

FNs bærekraftsmål er en felles plan for alle verdens land for hvordan vi kan utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Hvordan kan vi i nye Asker jobbe med bærekraftsmålene når vi skal utforme kommuneplanen for den nye kommunen?

Fellesnemnda møtte nye Drammen

Fellesnemnda for nye Asker gjennomførte et lærerikt seminar med fellesnemnda for nye Drammen på Verkstedet på Sem fredag 13. oktober.

Nye Asker møter nye Drammen

Fredag 13. oktober møtes fellesnemnda for nye Asker og fellesnemnda for nye Drammen på nyoppussede "Verkstedet" på Sem.