44 nye virksomhetsledere ansatt

Rådmann Lars Bjerke og ledergruppen i nye Asker har nå sluttført prosessen med å ansette 44 nye virksomhetsledere i den nye kommunen. Fire nye lederstillinger skal utlyses.

Statsministeren lyttet til ungdommene

Asker kommune er den kommunen som har gått lengst i å jobbe etter bærekraftsmålene, sa statsminister, Erna Solberg, da hun møtte rundt 60 ungdommer på Askerkonferansen 2018.

Les innbyggermagasinet Asker 2020

Innbyggermagasinet Asker 2020 foreligger nå også som nettavis. Magasinet leveres fysisk til alle husstander i Asker, Røyken og Hurum fire ganger i året, men nå kan du også lese det i nettversjon.

Felles kommunestyremøte om bærekraft

Kommunestyrene for Hurum, Røyken og Asker var fredag samlet til felles kommunestyremøte med hovedtema bærekraft, og særlig hvordan nye Asker skal tuftes på FNs bærekraftsmål.