«Hva og hvem er nye Asker?»

Store og grunnleggende spørsmål om visjoner, identitet og verdier ble behørig diskutert på en fellessamling på Sem Gjestegård.

Nyhetsbrev til ansatte

I det siste nyhetsbrevet til ansatte kan du lese hva som skjer fremover i forberedelser og planlegging av nye Asker kommune. Les mer om hvilken fase vi nå er inne i, og veien videre.

"Hele verden ser på nye Asker kommune"

Nye Asker kommunes implementering av FNs bærekraftmål vekker internasjonal oppsikt. Ordfører Lene Conradi i Asker var nylig invitert av FNs utviklingsfond og UD til et seminar for å vise hvordan Asker, Røyken og Hurum sammen bygger en ny kommune med bærekraftmålene som rammeverk.