Første små skritt mot ny kommune

- Vi står overfor et utrolig spennende arbeid de neste tre årene. Sammen har vi fått en unik mulighet til å være med på å bygge en ny kommune. Det vil være utfordrende på ulikt vis og samtidig faglig spennende for ansatte i de tre kommunene. Vi har gjennom gode diskusjoner de siste dagene fått et felles ståsted for det videre arbeidet, sier Lars Bjerke, rådmann i Asker.

Startskudd for ny kommune

- I dag var selve startskuddet for arbeidet med å bygge en ny kommune. Nå er det bare å brette opp ermene og sette i gang for å få til de beste løsninger for nye Asker, sier Lene Conradi, nyvalgt leder av fellesnemnda etter møtet fredag formiddag i Hurum rådhus.

Nye Asker kan tuftes på FNs bærekraftsmål

- Vi ønsker at « nye Asker» og den nye kommuneplanen tuftes på de 17 bærekraftsmålene til FN som ble vedtatt for nøyaktig ett år siden. Vi er i en unik situasjon når vi nå skal bygge en helt ny kommune. Sammen kan vi tenke nytt og ta nye grep for å videreutvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, sier ordfører i Asker, Lene Conradi, på vegne av ordførerne fra de tre kommunene som innen 1.1. 2020 utgjør nye Asker.

Felles ledermøte Hurum, Røyken og Asker

- Velkommen til Asker, til rådhuset og til en spennende reise. Det er nå det starter. Sammen skal vi skrive historie og tenke at vi skal gjøre hverandre gode, sa ordfører Lene Conradi til felles ledersamling for Hurum, Røyken og Asker kommuner.

Regionsentertilskudd til «nye Asker»

Det nye regionsentertilskuddet til mellomstore kommuner skal i følge Kommunal Rapport fordeles per kommune og per innbygger. Tilskuddet er knyttet til kommunereformen. Kommunal Rapport (KR) presenterte torsdag 14. september en fordelingsnøkkel for det nye regionstilskuddet i fra regjeringen. Dette blir endelig avklart gjennom behandlingen av statsbudsjettet i høst.