Bred politisk deltakelse i arbeidet med å bygge nye Asker

Fellesnemnda har hele tiden vært opptatt av at folkevalgte skal delta i prosessen. Allerede nå er det 35 folkevalgte som er valgt inn til arbeid i ulike prosjekter. I tillegg sitter ni folkevalgte i fellesnemnda. Flere folkevalgte skal velges til arbeid med ny kommune.