Vedtak i fellesnemnda 19. januar

Nye Asker skal administrere egen pensjonskasse, søke om å arrangere Tour of Norway 17. mai, sikre ungdomsmedvirkning og endre veinavn som er like i den nye kommunen.

Endring av like veinavn

I Asker, Hurum og Røyken er det 62 veier med like navn. I forbindelse med kommunesammenslåingen må en del gatenavn og adresser endres.

Felles IKT-drift for Asker og Hurum

Mandag 8. januar etablerte Asker og Hurum felles IKT driftsvirksomhet. Som del av byggingen av ny kommune samkjøres allerede nå IKT-driften i Asker og Hurum.

Ledersamling i Drammen

Torsdag 7. og fredag 8. desember ble det arrangert felles ledersamling for kommunalsjefer/direktører, enhetsledere/virksomhetsledere samt hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i felles PSU.