Fellesnemdas møte fredag 25. november

Fellesnemda hadde sitt tredje møte fredag 25. november i Asker rådhus. På sakskartet sto godkjennelse av protokoll fra sist møte, kommunikasjonsplan, søknad om vertskap for 1. etappe av sykkelrittet Tour of Norway, orientering om etablering av felles gruppelederforum og valg av rekrutteringsfirma for rekruttering av rådmann i nye Asker kommune.

Møte med tillitsvalgte fra Hurum, Røyken og Asker

Fredag 18. november møttes rådmennene og tillitsvalgte fra Hurum, Røyken og Asker for dialog om kommunikasjonsplan og styringsdokument for arbeidet med å bygge Nye Asker. Begge dokumentene skal endelig vedtas av Fellesnemnda etter behandling i Partssammensatt Utvalg (PSU) den 16. desember.

Vi skal bygge ny kommune

- Det var stor enighet i fellesnemnda at vi må finne gode måter å involvere og engasjere de unge på når vi nå skal bygge en ny kommune, sier Lene Conradi, leder av fellesnemnda.

Fellesnemndmøte 28. oktober

Hurum, Røyken og Asker kommuner har besluttet kommunesammenslåing. Fellesnemnda er etablert som interimnemnd med tre medlemmer fra hver kommune.

Første små skritt mot ny kommune

- Vi står overfor et utrolig spennende arbeid de neste tre årene. Sammen har vi fått en unik mulighet til å være med på å bygge en ny kommune. Det vil være utfordrende på ulikt vis og samtidig faglig spennende for ansatte i de tre kommunene. Vi har gjennom gode diskusjoner de siste dagene fått et felles ståsted for det videre arbeidet, sier Lars Bjerke, rådmann i Asker.

Startskudd for ny kommune

- I dag var selve startskuddet for arbeidet med å bygge en ny kommune. Nå er det bare å brette opp ermene og sette i gang for å få til de beste løsninger for nye Asker, sier Lene Conradi, nyvalgt leder av fellesnemnda etter møtet fredag formiddag i Hurum rådhus.