Slik blir du en klimahelt i Asker

To av tre innbyggere i nye Asker er villige til å endre vaner for å redusere sitt klimafotavtrykk, viser en innbyggerundersøkelse. Kampanjen #klimahelt gjør deg bevisst på eget klimafotavtrykk og hvordan dine handlinger i hverdagen påvirker dette.

Bidra med bilder til bok om nye Asker

Har du tatt noen fine bilder i Røyken, Hurum eller Asker? Nå søker Dinamo forlag flotte, morsomme eller spennende bidrag fra innbyggerne til en ny bok om vår nye kommune.

Kommunevåpenet kåres 21. juni

Fellesnemnda skal velge vinneren i konkurransen om kommunevåpen torsdag 21. juni. De tre finalistene er Askebladet, Tre seil og Askekvisten.

Stor interesse rundt FNs bærekraftsmål

Nye Asker kommune har stand på Smart City-konferansen Nordic Edge i Stavanger 25.-27. september. De opplever stor interesse rundt FNs bærekraftsmål og nye Askers "Smart city"-tilnærming.

Startskudd for ny kommune

- I dag var selve startskuddet for arbeidet med å bygge en ny kommune. Nå er det bare å brette opp ermene og sette i gang for å få til de beste løsninger for nye Asker, sier Lene Conradi, nyvalgt leder av fellesnemnda etter møtet fredag formiddag i Hurum rådhus.

Første små skritt mot ny kommune

- Vi står overfor et utrolig spennende arbeid de neste tre årene. Sammen har vi fått en unik mulighet til å være med på å bygge en ny kommune. Det vil være utfordrende på ulikt vis og samtidig faglig spennende for ansatte i de tre kommunene. Vi har gjennom gode diskusjoner de siste dagene fått et felles ståsted for det videre arbeidet, sier Lars Bjerke, rådmann i Asker.

Vi skal bygge ny kommune

- Det var stor enighet i fellesnemnda at vi må finne gode måter å involvere og engasjere de unge på når vi nå skal bygge en ny kommune, sier Lene Conradi, leder av fellesnemnda.

Møte med tillitsvalgte fra Hurum, Røyken og Asker

Fredag 18. november møttes rådmennene og tillitsvalgte fra Hurum, Røyken og Asker for dialog om kommunikasjonsplan og styringsdokument for arbeidet med å bygge Nye Asker. Begge dokumentene skal endelig vedtas av Fellesnemnda etter behandling i Partssammensatt Utvalg (PSU) den 16. desember.