Bred politisk deltakelse i arbeidet med å bygge nye Asker

Fellesnemnda har hele tiden vært opptatt av at folkevalgte skal delta i prosessen. Allerede nå er det 35 folkevalgte som er valgt inn til arbeid i ulike prosjekter. I tillegg sitter ni folkevalgte i fellesnemnda. Flere folkevalgte skal velges til arbeid med ny kommune.

Prosjektledere og prosjektstyrer for nye Asker er på plass

Asker, Røyken og Hurum kommuner har gjennomført intern rekruttering av prosjektledere til de administrative delprosjektene i byggingen av nye Asker kommune. Det var 29 søkere og styringsgruppene for delprosjektene har gjennomført intervjuer med aktuelle kandidater.

Å bygge ny Asker kommune er i full gang

Det er bestemt at arbeidet med å bygge ny kommune skal organiseres i politiske prosjekter, administrative prosjekter og prosjekter som trenger særlig koordinering mellom de folkevalgte og administrasjonen.