Går for intern rekruttering av rådmann til nye Asker

Fellesnemnda for nye Asker besluttet fredag 20. januar å gå for intern rekruttering av rådmann til den nye kommunen. Det betyr at det i prinsippet er tre kandidater til stillingen som rådmann i nye Asker – de tre eksisterende rådmennene i Hurum, Røyken og Asker.

Nye Askers politiske struktur i støpeskjeen

Fellesnemnda for nye Asker drøftet fredag 20. januar prinsipper for politisk hovedstruktur i den nye kommunen. Endelig høringsforslag sendes på høring til kommunestyrene i de tre kommunene etter fellesnemdas møte 10. februar.

Informasjonsmøter for ansatte

Vi ønsker at ansatte i Hurum, Røyken og Asker kommuner er godt orientert om status og videre arbeid med å bygge en ny kommune – nye Asker.

Seminar: politisk struktur i nye Asker

Fellesnemnda bestemte i desember 2016 å holde et arbeidsseminar 10. januar om politikkområder og politisk struktur for nye Asker kommune. Det arrangeres i Asker rådhus.

Fellesnemdas møte fredag 25. november

Fellesnemda hadde sitt tredje møte fredag 25. november i Asker rådhus. På sakskartet sto godkjennelse av protokoll fra sist møte, kommunikasjonsplan, søknad om vertskap for 1. etappe av sykkelrittet Tour of Norway, orientering om etablering av felles gruppelederforum og valg av rekrutteringsfirma for rekruttering av rådmann i nye Asker kommune.

Vi skal bygge ny kommune

- Det var stor enighet i fellesnemnda at vi må finne gode måter å involvere og engasjere de unge på når vi nå skal bygge en ny kommune, sier Lene Conradi, leder av fellesnemnda.

Fellesnemndmøte 28. oktober

Hurum, Røyken og Asker kommuner har besluttet kommunesammenslåing. Fellesnemnda er etablert som interimnemnd med tre medlemmer fra hver kommune.

Første små skritt mot ny kommune

- Vi står overfor et utrolig spennende arbeid de neste tre årene. Sammen har vi fått en unik mulighet til å være med på å bygge en ny kommune. Det vil være utfordrende på ulikt vis og samtidig faglig spennende for ansatte i de tre kommunene. Vi har gjennom gode diskusjoner de siste dagene fått et felles ståsted for det videre arbeidet, sier Lars Bjerke, rådmann i Asker.