Det nordiske forskningssenteret Nordregio fremhever nye Asker som en foregangskommune i arbeidet med FNs bærekraftsmål.

Nordregio er et ledende nordisk og europeisk forskningssenter for regional utvikling og planlegging, etablert av Nordisk ministerråd. En av Nordregios viktigste oppgaver er å bidra til utviklingen av regionpolitikk og bærekraftig vekst i Norden.

Det var under Nordregios seminar «Agenda 2030 at the local level» i Stockholm i mai, at nye Asker kommune ble trukket fram blant «frontrunners» av nordiske kommuner som arbeider lokalt med FNs bærekraftsmål.
 
- Det er inspirerende at vårt arbeid trekkes fram og diskuteres i dette forumet, og at vi på denne måten anerkjennes i sammenheng med andre nordiske kommuner som jobber med bærekraft. Vår tilnærming var å starte med å gjøre FNs bærekraftsmål lokale, det vil si gjøre dem relevante for oss med våre forutsetninger her i Hurum, Røyken og Asker. Nå bruker vi bærekraftsmålene som rammeverk i kommuneplanen, slik at all vår virksomhet og utvikling vil ha som utgangspunkt eller sees i sammenheng med FNs bærekraftsmål, sier Lene Conradi, som leder fellesnemnda for nye Asker.
 
Les mer om seminaret her:
http://www.nordregio.org/events/agenda-2030-at-the-local-level/
 
Se presentasjonen om de nordiske kommunene der Asker nevnes spesielt.

Les mer om hvordan vi arbeider med FNs bærekraftsmål i nye Asker