Møtene i felles PSU og Fellesnemnda den 15 desember er flyttet til Røyken rådhus kl 0830.

Møtet med felles partssammensatt utvalg (PSU) starter kl 0830. Fellesnemndas møte starter umiddelbart etter at PSU er avsluttet. Blant sakene som skal behandles er:

  • Budsjett for nye Asker
  • Forslag til mandat for delprosjekt P3 – Forberedelser til valg 2019
  • Framtidig organisering av kommunaltekniske tjenester, brannvesen, eiendoms- og IKT funksjonen og kemner - foreløpig vurdering 
  • Kommunevåpen i nye Asker – prosess
  • Tjenestepensjonsordning for nye Asker kommune - valg av modell for drift, forvaltning og administrasjon

Sakspapirene finnes her: https://oma.asker.kommune.no/motekalender