KS gir et tilskudd på 2,1 millioner kroner til nye Askers organisasjons- og lederutviklingsprogram. - Dette er en solid anerkjennelse av vårt nyutviklede konsept som knytter ledelse til kultur, samspill, teknologi og endringsprosesser, sier prosjektrådmann Lars Bjerke.

Programstyret for nye Asker: Hurum-rådmann Lars Joakim Tveit, Asker- (og nye Asker-rådmann) Lars Bjerke og Røyken-rådmann Per Morstad

Hovedmålet for programmet er å bygge felles identitet og kultur i den nye kommunen, der samspillet mellom ledere og medarbeidere er sentralt i å lykkes med digitale endringsprosesser. Målgruppen for programmet er den nye kommunens samlede ledelse, som vil utgjøre omlag 300 personer.

Rådmann Lars Bjerke legger vekt på følgende strategier for programmet:

  • Nye Asker skal ha et lederskap som leder i samme retning.
  • Ledere skal arbeide systematisk med omstillings-, endrings - og implementeringsprosesser.
  • Den nye kommunen skal være effektiv og omstillingsdyktig, og har fokus på ressursoptimalisering.
  • Kommunen skal praktisere medarbeiderskap og være en innovativ, dynamisk og lærende organisasjon.
  • I nye Asker jobber vi kontinuerlig med utvikling av ønsket organisasjonskultur.

- Vår tids digitale utvikling medfører et endringstempo som krever at vårt ledelsesprogram har teknologi og teknologiledelse som gjennomgående temaer. I en stor kommunesammenslåing er man avhengig av lederkraft og gjennomføringsevne. Derfor må våre ledere være rustet med gode verktøy til å håndtere de utfordringene som oppstår i omstillings- og endringsprosessene. Ledelse og opprettholdelse av ledelseskraft over tid er en viktig faktor for å gjennomføre sammenslåingsprosessen og oppnå en positiv effekt, sier Bjerke.

Referanse for nasjonal modell

Direktorat for forvaltning og ikt (Difi) er med i et samarbeid om nye Askers ledelsesprogram, som vil bli et referanseprogram i utviklingen av en ny metodikk for lederskap i offentlig sektor. - Det er svært spennende at Difi, med sitt ansvar for modernisering av offentlig sektor, ønsker et samarbeid med oss for å utvikle en nasjonal modell for lederutvikling basert på teknologiledelse og innovasjon, sier Bjerke. Difi vil bidra med rådgivning og eventuelt følgeforskning underveis i programmet, og tilrettelegge for at dette også får nytte for andre kommuner.

Lederutviklingsprogrammet til nye Asker får en varighet på ca. 2 år og starter i januar 2019, når alle lederne er innplassert i den nye organisasjonen. Programmet er delt inn i fire moduler, som både har en teoretisk - og praktisk tilnærming.

Nye Asker er i gang med en anbudsprosess for leveranser til ledelsesprogrammet, og har allerede gjennomført et informasjonsmøte der mellom 30 og 40 leverandører viste interesse for å levere tilbud.

I tillegg til støtten fra KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon), kommer nye Asker til å søke tilskuddsmidler også fra andre offentlige instanser.