Høringen om mulighetsstudiet for lokalisering av de prioriterte områdene ble avsluttet 19.oktober. Det kom inn 89 merknader.

Les alle her: 

Samlede innspill til høringsrunden om lokalisering