Det er bestemt at arbeidet med å bygge ny kommune skal organiseres i politiske prosjekter, administrative prosjekter og prosjekter som trenger særlig koordinering mellom de folkevalgte og administrasjonen.

Nå etableres de administrative prosjektene som skal legge frem forslag til ny administrativ hovedstruktur. Prosjektene skal gi de folkevalgte råd om hvordan kommunen best bør organisere sin virksomhet.

Forslaget til ny administrativ hovedstruktur skal legges fram for fellesnemda innen 1. desember 2017.

Hvert enkelt prosjekt skal lage en plan som skal inneholde:

 • kunnskapsgrunnlag
 • mål og strategier
 • organisering
 • stillingsstruktur
 • bemanningsplaner
 • lokalisering

Disse administrative delprosjekter etableres:

 • Delprosjekt A1 / 1 Administrasjon og ledelse
 • Delprosjekt A1 / 2 Oppvekst, undervisning, kunnskap
 • Delprosjekt A1 / 3 Helse, sosial, omsorg
 • Delprosjekt A1 /4 Kultur, idrett, frivillighet
 • Delprosjekt A1 /5 Klima, miljø, tekniske tjenester
 • Delprosjekt A3 Kommunikasjon
 • Delprosjekt A4 Digitale Asker 2020
 • Delprosjekt A5 Økonomi
 • Delprosjekt A6 Eiendom

Styringsgrupper for hvert prosjekt

Hvert administrativt prosjekt får sin egen styringsgruppe. Gruppene er bredt sammensatt med representanter fra alle de tre kommunene og de hovedtillitsvalgte. Hovedverneombudene vil være spesielt representert i prosjekt for administrasjon og ledelse og i prosjektet for ny arbeidsgiverpolitikk.

Det vil bli nedsatt ulike prosjekt- og arbeidsgrupper innenfor hvert av tjenesteområdene. Rekruttering til disse skjer i løpet av våren 2017.

Medlemmene i styringsgruppene

Disse er valgt til å lede og sitte i styringsgruppene for de administrative prosjektene:

Delprosjekt A1/1 Administrasjon og ledelse

 • Jostein Bø (leder) , HR-sjef, Asker kommune
 • Tuss Benum, direktør for Strategi og samfunn, Asker kommune
 • Anne Britt Stinessen, kommunalsjef for personal og organisasjon, Hurum kommune
 • Sveinung Kvamme, kommunalsjef for HR, IKT og utvikling, Røyken kommune
 • Eivind Lien, kommunalsjef for økonomi, regnskap og lønn, Røyken kommune
 • Anders Fosen, tillitsvalgt, Asker kommune
 • Lene Cecilie Bakler, tillitsvalgt, Røyken kommune
 • Børre Holen, tillitsvalgt, Hurum kommune
 • May-Lene Graff Bøe, hovedverneombud, Røyken kommune

Delprosjekt A1/2 Oppvekst, undervisning, kunnskap

 • Helga Tharaldsen (leder), kommunalsjef for oppvekst og utdanning, Røyken kommune
 • Tor Monsen, kommunalsjef for oppvekst, Hurum kommune
 • Kai Erik Lund, direktør for oppvekst og utdanning, Asker kommune
 • Berit Roald, tillitsvalgt, Asker kommune

Delprosjekt A1/3 Helse, sosial, omsorg

 • Aud Hansen (leder), direktør for helse og omsorg, Asker kommune
 • Øydis Jahren, kommunalsjef for helse og omsorg, Hurum kommune
 • Tone Merete Svenkerud, kommunalsjef for helse og omsorg, Røyken kommune
 • Marit Frette Opsahl, tillitsvalgt, Asker kommune

Delprosjekt A1/4 Kultur, idrett, frivillighet

 • Jan Erik Lindøe (leder), kommunalsjef for næring og kultur, Røyken kommune
 • Ragnar Sand Fuglum, direktør for kultur og teknikk, Asker kommune
 • Morten Dyrstad, kommunalsjef for kultur og idrett, plan, bygg og kommunalteknikk, Hurum kommune
 • Mustafe Demaj, tillitsvalgt, Asker kommune

Delprosjekt A1/5 Klima, miljø, tekniske tjenester

 • Ragnar Sand Fuglum (leder), direktør for kultur og teknikk, Asker kommune
 • Morten Dyrstad, kommunalsjef for kultur og idrett, plan, bygg og kommunalteknikk, Hurum kommune
 • Eli Aubert, kommunalsjef for plan, bygg og oppmåling, Røyken kommune
 • Lene Cecilie Bakler, tillitsvalgt, Røyken kommune

Delprosjekt A3 Kommunikasjon

 • Jon Bakkerud (leder), kommunikasjonssjef, Asker kommune
 • Marianne Heimdal, kommunikasjonssjef, Røyken kommune
 • Elena Solberg, kommunikasjonssjef, Hurum kommune
 • Elin Sandsether, tillitsvalgt, Røyken kommune

Delprosjekt A4 Digitale Asker 2020

 • Ole Kristian Tangen (leder), utviklingssjef, Asker kommune
 • Sveinung Kvamme, kommunalsjef for HR, IKT og utvikling, Røyken kommune
 • Anne Britt Stinessen, kommunalsjef for personal og organisasjon, Hurum kommune
 • Anders Fosen, tillitsvalgt, Asker kommune

Ragnar Husum, prosjektleder delprosjekt A4 Digitalisering Asker 2020

Delprosjekt A5 Økonomi

 • Inger-Lise Gjesdal, (leder) kommunalsjef for økonomi, Hurum kommune
 • Randi Sandli, økonomisjef, Asker kommune
 • Eivind Lien, kommunalsjef for økonomi, regnskap og lønn, Røyken kommune
 • Audun Erlendson, tillitsvalgt, Røyken kommune

Delprosjekt A6 Eiendom

 • Ragnar Slaastad Studsrød (leder), direktør for eiendom, Asker kommune
 • Ola Mæhlum, daglig leder Røyken Eiendomsutvikling AS
 • Berit Helgesen, daglig leder Hurum Eiendomsselskap KF
 • Anne Sophie Lie-Eriksen, tillitsvalgt, Asker kommune

Se også: