Asker og Bærum er blant fem kommuner som nå inngår et nasjonalt samarbeid koblet til FN-organisasjonene UNECE for å utvikle og etablere en systematisk standard for implementering av FNs bærekraftsmål.

Trondheim kommune har etablert et FN-støttet «Centre of Excellence» for smart og bærekraftig samfunnsomstilling i samarbeid med blant andre NTNU. Under et møte med generalsekretær Olga Algayerova i FN-organisasjonen UNECE ble det informert om at Trondheim nå ønsker et utstrakt samarbeid for å nå målene, og lanserte derfor et nytt «National Network of Excellence» i samarbeid med Asker, Bærum, Stavanger og Ålesund. Senteret og det norske nettverket skal bistå FNs paraplyorganisasjon U4SSC i å utvikle et implementeringsprogram for FNs bærekraftsmål for byer og lokalsamfunn. Flere kommuner kan komme til å slutte seg til nettverket etter hvert.

UNECE2.JPG

- Asker er invitert på grunn av den grundigheten og metodikken vi har utviklet ved å implementere FNs bærekraftsmål i prosess og styring av kommuneplan og handlingsplan, innbyggerinvolvering og politisk forankring, forteller ordfører i Asker og leder av fellesnemnda Lene Conradi.

Som en forberedelse for nettverket ble det gjennomført en 14 timers workshop i regi av Trondheim kommune og U4SSC under Nordic Edge i Stavanger, der både Asker og Bærum deltok sammen med andre kommuner, fylkeskommuner, myndigheter og næringsliv.

- Vi stiller oss svært positive til å dele erfaringer fra eget implementeringsarbeid, og det er gledelig å se at arbeidet som er gjort med bærekraftsmålene i etableringen av nye Asker kommune kan nyttiggjøres for å akselerere implementering og handling i Norge og internasjonalt, sier Conradi.

- Asker kommune ser viktigheten av samarbeid for å nå målene. Et nasjonalt nettverk som er koblet til FNs største program kan hjelpe oss å strukturere et helt nødvendig nasjonalt og internasjonalt samarbeid for å nå målene innen 2030, sier rådmann Lars Bjerke.

Trondheim, Stavanger, Ålesund, Asker og Bærum vil starte samarbeidet allerede i november, og lage en felles orientering for sine kommunestyrer. I samarbeidet ligger allerede et felles rammeverk, planer om felles standardsystem for måling, evaluering og rapportering om implementering av bærekraftsmålene.

UNECE.JPG