Asker kommune er den kommunen som har gått lengst i å jobbe etter bærekraftsmålene, sa statsminister, Erna Solberg, da hun møtte rundt 60 ungdommer på Askerkonferansen 2018.

Idris Awil (17), en av ungdommene fra Hurum, Røyken og Asker, som gav innspill til hvordan vi kan bruke bærekraftsmålene i utviklingen av nye Asker kommune, var fornøyd med dagen.

– Det har vært gøy og lærerikt å utarbeide Askerkonferansen og si mine meninger. Ekstra gøy var det at statsministeren kom. Deltagelsen har økt mitt politiske engasjement og jeg har lært mye om bærekraftsmålene og hvordan jeg snakker foran en forsamling.

Bilde fra konferansen

Asker best i klassen

– Hurum, Asker og Røyken viser vei fremover ved å spørre ungdommene i sin kommune og hvordan de kan nå bærekraftsmålene. Målene er globale, men skal de gjennomføres må de gjennomføres lokalt. Ett eksempel er utdanning, hvor det er de unge som er eksperter og læring skjer inni en selv. Det er ingen andre enn barn og unge som kan gi tilbakemelding på hvordan dette skal gjøres, sier statsminister, Erna Solberg.

Leder av fellesnemnda for Nye Asker kommune, Lene Conradi var enig:

– Det å bygge ny kommune, gir nye muligheter. Én av mulighetene er at vi skal bli bedre på ungdomsmedvirkning. Youthless governance, is useless governance, sa Conradi.

Statsminister Erna Solberg sammen med ungdom fra konferansen

Én av fem unge opplever ensomhet

Statsministeren sa at selv om alle har tilgang til utdanning i Norge, så er målet kvalitetsutdanning.

– Selv om vi har veldig lav barnedødelighet ved fødsel, har vi større utfordringer med ungdommers psykiske helse. Derfor har Norge identifisert det som et viktig bærekraftsmål å jobbe med. Vi ser blant annet at altfor mange dropper ut av skolen og derfor har et dårligere utgangspunkt for å klare seg senere i livet, sa statsministeren.

Ungdomsgruppen som jobbet med bærekraftsmålet «God helse» synes det var urovekkende at 20 prosent av unge i Ungdata-undersøkelse har opplevd ensomhet.

– Vi må få større kompetanse om psykisk helse i skolen. Styrking av klassemiljøet. Klasser som fokuserer på samhold og ensomhet. Skolen skal styre tilbud på fritiden der alle er invitert. Flere oppholdsrom på skolen. Fagpersonell som helsesøster tilstede. Helsesøstre mindre A4. Livsmestring som fag. Foredrag av fagperson om for eksempel alkohol, rus, økonomi, var noen av forslagene ungdommene la frem på talerstolen etter workshopen.

På  Askerkonferansen var ungdommene delt inn i følgende grupper: god helse, god utdanning, innovasjon og infrastruktur, bærekraftige byer og samfunn, stoppe klimaendringene og samarbeid for å nå målene.

Oppfordret til internasjonalt engasjement

Erna Solberg oppfordret de ungdommene til å engasjere seg internasjonalt. Hun sa at de kan bidra til at andre land med dårligere økonomisk utgangspunkt kan løfte seg oppover. Ett av områdene hun trakk frem her var land med krig og konflikt hvor utdanningssystemet i særlig grad rammes.

Innspillene vil bli tatt med videre

– Nå skal vi gå gjennom og oppsummere ungdommenes innspill. Innspillene vil bli tatt med videre i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplan for nye Asker, som settes i gang nå. Det kan også være aktuelt å følge opp noen konkrete innspill direkte i tjenestene, parallelt med at kommuneplanen utarbeides, sier prosjektleder for arbeidet med bærekraftsmålene i nye Asker, Kristine Andenæs. 

Film fra konferansen

Fakta om Asker konferansen 2018

Askerkonferansen 2018 ble arrangert i Asker rådhus på FN-dagen 24. oktober. Ungdom fra Hurum, Røyken og Asker sammen med ungdomsrepresentanter fra FN-organisasjonen UN Habitat deltok i workshops og utarbeidet innspill til utviklingen av den nye kommunen.

Her kan du lese mer om Askerkonferansen 2018