Fellesnemnda i nye Stavanger har vært på besøk i nye Asker for en dag med erfaringsutveksling om felles utfordringer og muligheter.

Fellesnemnda i nye Stavanger kommune var på studiebesøk hos sine politiske kolleger i nye Asker tirsdag 17 april.  Nye Stavanger kommune er en sammenslåing av kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger. Nye Stavanger blir en flott kystkommune med gode livsvilkår og attraktive byer og nærområder. Kommunen får ca. 141.000 innbyggere og et areal på ca. 241 km2 fordelt på 37 øyer. Nye Stavanger blir Norges energihovedstad med landets viktigste næringsklynge.

Under samlingen ble det diskutert sentrale felles utfordringer knyttet til fusjonsprosessen i de nye kommunene, som politisk lederskap, lokaldemokrati, organisering, kultur, identitet og symboler og hvordan man best kan organisere de kommunale tjenestene på en hensiktsmessig måte. 

Dette var et veldig nyttig og lærerikt møte, og partene vil møtes igjen når Asker formannskap i august skal til ONS i Stavanger for å lære om næringsutvikling, innovasjon og nye energiløsninger.

Ordfører Lene Conradi ledet møtet og orienterte om hvordan nye Asker bruker FNs bærekraftsmål som et rammeverk for å bygge den nye kommunen, noe man ble enige om å diskutere videre og se på mulige samarbeid mellom nye Asker og nye Stavanger.