Arbeidsavtalen med Lars Bjerke er klar. Den nye rådmannen/prosjektlederen for å bygge nye Asker kommune tiltrer 1. april 2017.

- Vi er glad for at avtalen med Lars Bjerke nå er på plass, og at han setter i gang for fullt 1. april. Fellesnemnda har fra første stund vært opptatt av å få på plass en dyktig prosjektleder/rådmann så tidlig som mulig. Det er avgjørende for de tre kommunene i fellesskap og for hele arbeidet med å bygge den nye kommunen, sier Lene Conradi, leder av fellesnemnda.

Arbeidsavtalen godkjent av fellesnemda

Etter at de tre kommunestyrene i Hurum, Røyken og Asker kommune tidligere i mars fattet likelydende vedtak om å ansette Lars Bjerke i stillingen som rådmann/ prosjektleder, har fellesnemnda nå fremforhandlet en arbeidsavtale mellom fellesnemnda og Lars Bjerke. Denne ble godkjent av fellesnemda på deres møte fredag 24. mars.

Kommunene Hurum, Røyken og Asker fattet i juni 2016 likelydende vedtak om å slå sammen de tre kommunene med virkning fra 1. januar 2020. Intensjonsavtalen slår fast at det er fellesnemnda som skal rekruttere og ansette prosjektleder og rådmann for nye Asker kommune.

Arbeidsavtalen bygger på standard avtale for rådmenn, blant annet etter veiledning fra KS. Innholdet i avtalen, herunder lønn og godtgjørelser, tar utgangspunkt i marked, kompleksitet i stillingen og det store ansvaret som er tillagt funksjonen. Rådmannens arbeidsavtale er offentlig.

Når det gjelder ledelsen av Asker kommune i prosjektperioden, skal dette avtales mellom Lars Bjerke og politisk forhandlingsutvalg (PFU) i Asker kommune. Saken skal behandles i formannskapet i Asker.

Her finner du saken og ansettelsesavtalen