Fellesnemnda har hele tiden vært opptatt av at folkevalgte skal delta i prosessen. Allerede nå er det 35 folkevalgte som er valgt inn til arbeid i ulike prosjekter. I tillegg sitter ni folkevalgte i fellesnemnda. Flere folkevalgte skal velges til arbeid med ny kommune.

-Vi legger opp til bred deltakelse med folkevalgte i alle de viktigste prosjektene. Allerede nå har vi oppnevnt nesten 50 folkevalgte, og flere vil bli engasjert i arbeidet i ytterligere prosjekter. Dette viser at mange ønsker å være med i arbeidet med å bygge nye Asker. Det er bra, sier Ivar Granum, nestleder fellesnemnda.

Intensjonsavtalen slår fast at den nye kommunen skal etableres på bakgrunn av et likeverdig samarbeid mellom kommunene Hurum, Røyken og Asker. Likeverdighet, raushet og forståelse for hverandres ståsted og utgangspunkt, skal prege samarbeidet om sammenslåing.

- Dette er søkt ivaretatt da valgkomiteen la fram sitt forslag til sammensetning av ulike arbeidsgrupper og utvalg. Vi har hatt en god debatt om sammensetning og mener vi nå etterhvert har et svært godt apparat for å utvikle den nye kommunen, sier Lene Conradi, leder.

 

Valg av folkevalgte til arbeidsutvalg og arbeidsgrupper

Fellesnemnda har valgt folkevalgte medlemmer til arbeidsutvalg og arbeidsgrupper i alle delprosjektene i bygging av nye Asker, som har vedtatte mandater. Dette er delprosjektene:

 • P1 «Politisk organisering»
 • P 2 «Felles kultur, identitet og symboler»
 • A/P 2 «Arbeidsgiverpolitikk»
 • A/P 3 «Interkommunale samarbeid og eierskap»
 • A/P 4 «Økonomisk politikk og handlingsregler»

Fellesnemnda har tatt utgangspunkt i innmeldt interesse for deltagelse, og lagt vekt på representativitet for kommuner og partier, i tillegg til kompetanse i sin beslutning.

Fellesnemnda besluttet i sitt møte 24. mars å avvente utnevningen av medlemmer i delprosjekt A/P 1 «Kommuneplan» og delprosjekt P 3 «forberedelse til valg 2019», til mandatene foreligger og er vedtatt av fellesnemda.

Medlemmer

Følgende folkevalgte er valgt til å delta i de ulike delprosjektene:

Arbeidsutvalg for delprosjekt P1 «Politisk organisering»

 1. Kari Sofie Bjørnsen (leder) (H, Asker)
 2. Susanne Vist (H, Røyken)
 3. Terje Kjos (H, Hurum)
 4. Anders Utne (Ap, Asker)
 5. May Sæther Løken (Ap, Røyken, vara fellesnemnda)
 6. Gerd Eva Volden (Ap, Hurum, vara fellesnemnda)
 7. Ole Jacob Johansen (Frp, Asker, vara fellesnemnda)
 8. Christoffer Pederssen (Frp, Røyken)
 9. Marit Helene Meyer (V, Asker)
 10. Lasse Narjord Thue (V, Røyken, vara fellesnemnda)
 11. Hilde Lengali (MDG, Hurum)
 12. Oddvar Igland (Sp, Asker)

Arbeidsutvalg for delprosjekt P 2 «Felles kultur, identitet og symboler»

 1. Ragnhild M. Hartviksen-Oksholen (leder) (Ap, Røyken)
 2. Nina Ekren Holmen (H, Asker)
 3. Nina Sørsdal (H, Røyken)
 4. Thomas Hatten (Ap, Hurum)
 5. Abdirahman Abdulkadir Mohamed (Ap, Asker)
 6. Bernt Bucher Johannessen (V, Asker)
 7. Elisabeth Holter-Schøyen (V, Røyken)
 8. Liv Knatten (MDG, Asker)
 9. Mildrid Unhjem Johansen (P, Asker)
 10. Jostein Sjaavaag (Ap, Hurum)
 11. Christian Dyresen (V, Hurum)

Arbeidsgruppe for delprosjekt A/P 2 «Arbeidsgiverpolitikk»

 1. Elisabeth Selmer (H, Asker)
 2. Solav Abbas (Ap, Asker)
 3. Børre Pettersen (Ap, Røyken, fellesnemnda)
 4. Kristin Bjelke (MDG, Asker, vara fellesnemnda)
 5. Bjarte Engen Grostøl (H, Røyken)
 6. Kent Lippert Olsen (KrF, Hurum, vara fellesnemnda)

Arbeidsgruppe for delprosjekt A/P 3 «Interkommunale samarbeid og eierskap»

 1. Hans Andersen Hveem (H, Asker)
 2. Erling Nilsen (H, Røyken)
 3. Heidi Sorknes (H, Hurum, fellesnemnda)
 4. Hanne Lisa Matt (MDG, Røyken)
 5. Ivar Granum (Ap, Hurum, fellesnemnda)
 6. Elisabeth Fanghol (Ap, Asker)

Arbeidsgruppe for delprosjekt A/P 4 «Økonomisk politikk og handlingsregler»

 1. Håvard Vestgren (H, Røyken, fellesnemnda)
 2. Leif Frode Onarheim (H, Asker, fellesnemnda)
 3. Marianne Riis Rasmussen(Ap, Asker, fellesnemnda)
 4. Astrid Nesland (Frp, Asker)
 5. Jostein Furelid Tellnes (V, Asker, vara fellesnemnda)
 6. Else Marie Rødby (Sp, Hurum)
 7. Monica Vee Bratlie (H, Hurum, Fellesnemnda)
 8. Trude Nygård Evensen (Ap, Røyken)

 Her finner du saken og fellesnemdas vedtak