Fellesnemnda avholder dialogmøte med prosjektene "Politisk organisering", "Felles kultur, identitet og symboler" og "Eierskap og interkommunale selskaper" fredag 1. desember.

Bakgrunnen for møtet er at fellesnemnda ønsker en dialog om status og videre prosess for utvalgene.

Program:

  • 12:00 – 12:45: Dialog med delprosjekt P1 «Politisk organisering»
  • 13:00 - 13:45: Dialog med delprosjekt P2 «Felles kultur, identitet og symboler»
  • 14:00 – 14:45: Dialog med delprosjekt A/P 3 «Eierskap og interkommunale selskaper» 

Møtet er i Røyken rådhus.