Frivilligheten har en svært viktig rolle samfunnet. Dette understrekes også i intensjonsavtalen om sammenslåing av Hurum, Røyken og Asker kommuner.

Mandag 21. august var frivillige lag og foreninger invitert til felles informasjons- og dialogmøte om nye Asker i Sekkefabrikken i Slemmestad. Leder av fellesnemnda, Lene Conradi, kunne ønske velkommen til om lag 60 representanter fra lag og foreninger i Hurum, Røyken og Asker.

På møtet ble det informert om dagens ståsted innen kultur, idrett og frivillighet i de tre kommunene. Videre ble organisering av arbeidet med å bygge ny Asker kommune, hvor langt dette arbeidet er kommet og veien videre presentert.

Asker idrettsråd delte erfaringer fra sin prosess med å slå sammen idrettsrådene i Hurum, Røyken og Asker. I siste halvdel av møte delte lag og foreninger sine tanker og forventninger til den nye kommunen.

Se presentasjonen fra møtet med frivilligheten (PDF)

Les intensjonsavtalen for den nye kommunen

Bilde av Sekkefabrikken kulturscene i Slemmestad, Røyken kommune.
Dialog- og informasjonsmøtet ble holdt i Sekkefabrikken i Slemmestad.
Foto: Røyken kommune.