De eksterne utredningen som skal vurdere hensiktsmessig organisering av eiendomsfunksjonen, kommunaltekniske tjenester og brannvesen for nye Asker kommune er nå ferdige.

Rapportene er utarbeidet av analyseselskapene Deloitte (eiendom), Kinei (kommunaltekniske tjenester) og Agenda Kaupang (brann- og redningstjenester). Rapportene blir en del av kunnskapsgrunnlaget som rådmannen legger til grunn i sin innstilling til fellesnemnda om fremtidig organisering av overnevnte funksjonen i nye Asker.

Ledelsen i kommunen og i selskapene er bedt om å informere egne ansatte og involvere tillitsvalgte i den pågående prosessen. Videre er kommunalledelsen, styrene og tillitsvalgte invitert til å uttale seg om rapporten innen 29. november 2017.

Les rapportene og mer om prosessen her:

Eksterne evalueringer av kommunaltekniske tjenester, eiendom og brannvesen